KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


17.03.2022

X WKH "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI" ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Tekst i zdjęcia: Admin

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu i we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych całej Wielkopolski dziesiątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski". Tegoroczny Konkurs patronatem honorowym objęli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, a wsparcia organizatorom udzieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. W tegorocznej jubileuszowej edycji Konkursu brało udział 82 dwuosobowe drużyny reprezentujące 54 wielkopolskie placówki oświatowe. Po raz kolejny Laureaci Konkursu w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych nabyli prawo do otrzymania dwóch dodatkowych punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, co jest przez Organizatorów odczytywane jako przejaw uznania przez władze oświatowe województwa wielkopolskiego dla wysokiej rangi i poziomu merytorycznego Konkursu.

Finał Konkursu odbył się w czwartek 17 marca 2022 roku, zgodnie z Regulaminem Konkursu i przekazaną wcześniej opiekunom drużyn informacją, podobnie jak etap wojewódzki, w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu dostępu do Internetu. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: mgr Aldona Feder, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, płk dypl. Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt, odpowiednio prezes i wiceprezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na podstawie uzyskanych wyników z obu części finału w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych laureatami zostały drużyny: nr 47 w składzie Bartosz Kulak i Zuzanna Łukasiewicz, nr 48 w składzie Julia Sycha i Wiktor Krzanowski ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (op. Dariusz Pietraszek), nr 61 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie, w składzie Aleksandra Bamberska i Kacper Michalski (op. Hanna Jankowska), nr 7 z Zespołu Szkół w Przykonie, w składzie Miłosz Wojtczak i Cezary Bober (op. Zbigniew Górka) oraz nr 46 ze Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, w składzie Konrad Bartczak i Szymon Matusiak (op. Dorota Krzycka-Góral), natomiast w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych miano laureatów zdobyły drużyny: nr 11 w składzie Stanisław Jabłoński i Krystian Pietrzak, nr 12 w składzie Jakub Kaźmirowski i Hubert Frątczak z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole (op. Anna Janikowska), nr 14 w składzie Zofia Podlewska i Patrycja Windorpska, nr 13 w składzie Oskar Szymański i Sebastian Półtorak z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu (op. Małgorzata Domina-Respondowicz) oraz nr 5 z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, w składzie Wiktoria Zysk i Zuzanna Żórawska (op. Danuta Durczak-Karlińska).

Szczegółowe wyniki uzyskane przez finalistów są dostępne w zakładce Konkursy. Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom oraz ich opiekunom uzyskanych wyników i jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie 12 maja 2022 roku w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, o czym Organizatorzy powiadomili wszystkim zainteresowanych.

Wstecz