KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


23.06.2022

KOLEJNA WIZYTA W WARSZAWIE ORGANIZATORÓW AKCJI "AWARD 1956"


Tekst, skan i audio: Admin                                 

Powstanie Węgierskie 1956 określane na Węgrzech mianem Rewolucji 1956 nierozerwalnie łączone jest ze zrywem poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Węgierscy studenci wzorem polskich poprzedników wyszli na ulice Budapesztu, by pod pomnikiem Józefa Bema przedstawić swoje żądania i przeciwstawić się komunistom. Było to 23 października 1956 i przerodziło się w zbrojne wystąpienie narodu węgierskiego przeciwko władzy krwawo stłumione dzięki zbrojnej interwencji Sowietów. Po stronie węgierskiej zginęło 2652 osoby, ponad 20 tys. zostało aresztowanych i internowanych, a ponad 200 tys. w obawie przed prześladowaniami zmuszonych było emigrować. Pośród aresztowanych wielu w pokazowych procesach skazano na śmierć, a około 230 stracono. Na przełomie października i listopada 2021 roku, w ramach obchodów 65. rocznicy wybuchu powstania na Węgrzech Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający pod opieką wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta SP3JB przy poznańskiej Szkole Podstawowej nr 18 we współpracy z krótkofalowcami węgierskimi aglomeracji budapesztańskiej (BRASZ) zorganizował kolejną edycję akcji dyplomowej "AWARD 1956", którą jako stowarzyszenie wsparliśmy, a prezes płk dypl. Jacenty Góral objął patronatem honorowym. Klubowa stacja radiowa w ramach tej akcji pracując zarówno pod podstawowym znakiem wywoławczym klubu SP3PGR, jak i pod otrzymanymi mocą przyznanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dodatkowych pozwoleń radiowych znakami okolicznościowymi SN65PW i HF1956PW nawiązała dwustronne łączności z 515 stacjami z 24 krajów, z których laureatami nagrodzonymi okolicznościowym dyplomem zostało 117 operatorów z 16 krajów. W nagłówku niniejszej informacji, po kliknięciu w przycisk odtwarzanie, dostępny jest nasłuch pracy wiceprezesa jako operatora stacji okolicznościowej SN65PW, prowadzącego w paśmie 80 metrów dwustronną łączność foniczną ze stacją indywidualną OM0MR i klubową OM3KAH, których operatorem był Marian pracujący z małej wioski leżącej w kraju preszowskim na Słowacji.

W czwartek 23 czerwca 2022 na zaproszenie dyrektora Instytutu Liszta - Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie, Pana dr. hab. Gábora Lagzi z wycieczką do stolicy udali się wiceprezes mjr Jacek Behrendt wraz z czwórką uczniów, młodymi krótkofalowcami będącymi operatorami stacji radiowej Szkolnego Klubu Krótkofalowców - organizatora zeszłorocznej, jak i tegorocznej akcji "AWARD 1956". Była to już nasza czwarta wizyta w Warszawie na zaproszenie wystosowane przez Ambasadę Węgier, w nawiązaniu do organizowanych przez klub polsko-węgierskich akcji dyplomowych upamiętniających bohaterów wydarzeń 1956 roku, zarówno tych czerwcowych w Poznaniu, jak i tych mających miejsce na Węgrzech jesienią. Po raz pierwszy, w odróżnieniu od poprzednich miejscem spotkania było Węgierskie Centrum Kultury, w którym bardzo ciepło naszą delegację powitał Pan dyrektor, będący jednocześnie radcą Ambasady Węgier w Warszawie. Wiceprezes omówił wyniki zeszłorocznej akcji, a Pan dyrektor udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania, dotyczących m.in. istniejących obecnie na Węgrzech form ruchu skautowego. Na zakończenie parafował przygotowane dla każdego członka naszej delegacji specjalne podziękowania (skan otrzymanego przez wiceprezesa dostępny jest powyżej) i wręczył uczniom nagrody i upominki. Zdjęcie prezentowane na podziękowaniu, którego szata graficzna jest zbliżona do dyplomów, które otrzymał każdy ze 117 laureatów zeszłorocznej akcji zostało wykonane w 1956 roku przez duńskiego fotoreportera Vagna Hansena i przedstawia bohaterów rewolucji, z będącą na pierwszym planie Eriką Kornélią Szeles, wówczas 15-letnią dziewczyną z Budapesztu, nazywaną przez wielu węgierską "INKĄ". Pomimo faktu, że jej inne zdjęcie z pistoletem maszynowym w dłoniach obiegło w 1956 roku cały świat, ukazując się na okładkach wielu gazet, to tożsamość i historia heroizmu tej młodej dziewczyny przez wiele lat pozostawała nieznana. Węgrzy musieli czekać aż 50 lat, by dowiedzieć się, kim jest bohaterka, która nie wahała się stanąć w obronie swojej ojczyzny i która, podobnie jak wielu jej rodaków, gotowa była poświęcić życie w imię obrony suwerenności swojego kraju. Jej tożsamość została ustalona dopiero w 2008 roku. Na początku brała udział z bronią w ręku w licznych walkach z żołnierzami radzieckimi by ostatecznie zginąć od ich kul jako nieuzbrojona sanitariuszka Czerwonego Krzyża. W wieku 15 lat oddała swoje życie za ojczyznę, wciąż mając nadzieję na to, że jej kraj ostatecznie wyswobodzi się z sowieckiej okupacji. Podobnie jak "Inka" do końca pozostała wierna swoim ideałom. Obydwie mogłyby podpisać się pod powszechnie znanymi słowami tej ostatniej: "zachowałam się jak trzeba". Erika została pochowana na cmentarzu Kerepesi w Budapeszcie, 6 stycznia 2022 roku skończyłaby 81 lat. Uzupełnieniem szaty graficznej podziękowań są umieszczone w dolnej ich części loga współorganizatorów zeszłorocznej akcji "AWARD 1956" - klubu SP3PGR i Stowarzyszenia Radioamatorów z Budapesztu (BRASZ) oraz patronującym temu przedsięwzięciu - Oddziału Poznańskiego (OT-08) Polskiego Związku Krótkofalowców i naszego stowarzyszenia, a także ilustracja autorstwa Petera Dennisa przedstawiająca kolejnych bohaterów Rewolucji 1956, stojących od lewej: Béláné Havrillę, Jánosa Mesza i Józsefa Tibora Fejesa. Po zakończeniu wizyty w Instytucie Liszta krótki pobyt krótkofalowców w Warszawie był tak zaplawany, aby uczniowie mogli jeszcze zobaczyć Plac Józefa Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza i usytuowanym w pobliżu pomnikiem Pierwszego Marszałka Polski, a także Plac Zamkowy czy w drodze powrotnej na dworzec miejsce urzędowania Prezydenta RP.

Wstecz