KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


6.08.2022

108. ROCZNICA WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                      


Sformowana przez Piłsudskiego 1. Kompania Kadrowa pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego, późniejszego generała Wojska Polskiego wyruszyła o godz. 2:42 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa, rozpoczynając zakończoną sukcesem w 1918 roku - po 123 latach zaborów - drogę ku odzyskaniu niepodległości. Kadrówka była pierwszym od czasów powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 roku, tradycja Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej trwa do dziś. W przeddzień tegorocznego LVII (42. po wojnie) Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej, przed pomnikiem Marszałka i czwórki legionowej w Krakowie odbył się uroczysty apel, po którym barwny pochód prowadzony przez orkiestrę wojskową skierował się na Rynek Główny, gdzie złożono kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki z 1794 roku. Następnie kolumna marszowa udała się na Wawel, gdzie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożono kwiaty przy trumnie ze szczątkami Marszałka oraz na grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, honorowego protektora marszu w latach 2006-2009. Wczesnym rankiem w sobotę, 6 sierpnia 2022 roku na krakowskich Oleandrach odbył się uroczysty apel, podczas którego komendant marszu Dionizy Krawczyński ubrany w mundur przedwojennego 27 Pułku Ułanów Wojska Polskiego poinformował zebranych, że tegoroczny marsz rozpoczyna świętowanie 100. rocznicy pierwszego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, a kolumnę marszową żegnał m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, honorowy komendant marszu.

Pamiętając o tym wydarzeniu przed stu ośmioma laty, będącym za sprawą słów Józefa Piłsudskiego skierowanych do Kadrowiaków "Wszyscy jak tu się zebraliście, jesteście żołnierzami polskimi" datą symbolicznego po latach zaborów odrodzenia się Wojska Polskiego, 6 sierpnia 2022 roku w poznańskim Kościele Garnizonowym ks. Szymon Kosmala odprawił Mszę św. za sprawą naszego stowarzyszenia w intencji wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, w której uczestniczyli oficerowie, członkowie naszego Związku, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem. To wydarzenie historyczne ujęte w "Ceremoniale wojskowym Sił Zbrojnych" zostało także za sprawą naszego Związku ujęte w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego Kalendarium innych ważnych wydarzeń i uroczystości w 2022 roku. Niestety po raz kolejny okazało się, że nasze stowarzyszenie jako jedyne w Poznaniu pamiętało o tym wydarzeniu i w zapisanej w dostępnym dla każdego ww. "Kalendarium..." formie uczestniczyło w obchodach rocznicowych, upamiętniając w szczególności żołnierzy Kadrówki, późniejszych legionistów, a także w przypadku kilkunastu Kadrowiaków późniejszych generałów Wojska Polskiego.

Wstecz