KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


28.01.2022

WIZYTA WICEPREZESA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CIECHOCINKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Przebywający w styczniu br. w Ciechocinku wiceprezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt dwukrotnie odwiedził mury miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 1 noszącej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski przebywał w Ciechocinku dwukrotnie, w 1893 i w 1932 roku. Jest pierwszym honorowym obywatelem Ciechocinka, a w kronikach odnotowano również fakt dokonanej przez Marszałka wpłaty 100 zł na budowę odsłoniętego 18 sierpnia 1929 roku istniejącego do dzisiaj pomnika dyktatora powstania styczniowego Romualda Traugutta (do 1939 roku na cokole pomnika znajdowało się jeszcze popiersie Traugutta). 7 grudnia 1929 roku na wniosek Rady Pedagogicznej i większości społeczeństwa Ciechocinka Kuratorium nadało miejscowej szkole nazwę: Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które to imię szkoła po przerwie wymuszonej czasami PRL-u i negatywnym stosunkiem ówczesnych władz do tej postaci ponownie otrzymała w 60. rocznicę oddania do użytku po dzień dzisiejszy zajmowanego przez szkołę budunku w dniu 11 listopada 1994 roku. Zachował się w bardzo dobrym stanie poświęcony 25 stycznia 1931 roku sztandar szkoły z okresu II RP, który podobnie jak wiele innych pamiątek dotyczących przedwojennej historii szkoły są pieczołowicie przechowywane w jej murach, a za zgodą Pani dyrektor Joanny Braatz nasz wiceprezes mógł się z nimi zapoznać. Na parterze szkoły, na korytarzu w jednej z pokaźnych rozmiarów wnęk urządzona jest swoisty Kącik Pamięci poświęcony osobie Marszałka, z widoczną także na poniższych zdjęciach jedną z bardziej znanych i powszechnie cytowanych myśli również patrona naszego stowarzyszenia: "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska".


Wstecz