KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


11.07.2023

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Ewa Kuleczka-Drzewiecka

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie - czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) oraz Polesia (od północy). Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej". Mianem Krwawej Niedzieli na Wołyniu historycy określają dokonany przez oddziały UPA 11 lipca 1943 roku skoordynowany atak na polskie miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Szacuje się, że tylko w tym dniu zginęło 10-12 tys. Polaków. W całym tylko lipcu 1943 roku celem napadów stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, będąc kulminacją tej czystki etnicznej na Wołyniu. W 1944 r. antypolski terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się do Galicji Wschodniej (województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego), a także na Lubelszczyznę. Według ostrożnych szacunków historyków Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie). Następnych co najmniej 485 tys. Polaków (125 tys. z Wołynia, 300 tys. z Galicji Wschodniej, 60 tys. z Chełmszczyzny) oprawcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej. Począwszy od 2017 roku mocą uchwały Sejmu RP 11 lipca jest polskim świętem określanym jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokładnie w 80. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu 11 lipca 2023 roku u stóp pomnika "Gloria Orlikom Kresowych Stanic" przy ul. Okrężnej 5 w Czerwonaku po raz kolejny zorganizowano uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed lat. Obok Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka, przedstawicieli Rady Gminy Czerwonak i stowarzyszeń oraz osób prywatnych, pod pomnikiem obecny był również prezes Związku mjr Jacek Behrendt, który wraz z Ewą Kuleczka-Drzewiecką złożył wiązankę kwiatów. Wśród osób zabierających głos był m.in. Piotr Szelągowski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kresowego. Wójt podziękował Zbigniewowi Maurycemu Kowalskiemu, członkowi honorowemu naszego stowarzyszenia za jego patriotyczną postawę oraz inicjatywę i postawienie przed laty pomnika.

Późnym popołudniem w klubie dyskusyjnym Cyryl Club miało miejsce spotkanie pt. ''80. rocznica rzezi wołyńskiej: czy Polska i Ukraina mają szansę na pojednanie?'', które poprowadziła dr Magdalena Lachowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Podczas spotkania jego uczestnicy, wśród których był i prezes mjr Jacek Behrendt mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz lepiej zrozumieć kontekst historyczny rzezi wołyńskiej oraz jej znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich.


Wstecz