KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


8.07.2023

POZNAŃSKIE OBCHODY 79. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst i zdjęcia: Admin

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji "Ostra Brama" zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W sobotę 8 lipca 2023 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Środowiska "Ostra Brama" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska zorganizowali już tradycyjnie na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 79. laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Po Mszy św. przybyli na uroczystość spotkali się przy tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, gdzie kolejno zostały odczytane umieszczonem na niej nazwiska Bohaterów. Przy dźwiękach akordeonu zaśpiewano utwór ''Na znojną walkę'', a prezes poznańskich wilniuków Ryszard Liminowicz zademonstrował otrzymany w czerwcu przez Towarzystwo Medal ''Pro Patria''. Przybyłe na uroczytość delegacje, również reprezentujące nasze stowarzyszenie na czele z prezesem mjr. Jackiem Behrendtem i ppłk. Bogdanem Drzewieckim, ale także i osoby prywatne złożyły pod tablicą kwiaty i zapaliły znicze. Ksiądz odprawił krótką modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, uczestników operacji ''Ostra Brama'' przeprowadzonej przed 79. laty. Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników do salki na poczęstunek i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Stanisława Horbika.


Wstecz