KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


4.02.2023

REKONWALESCENCJA CZŁONKA KLUBU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Członek Klubu Dziewięćdziesięciolatków "Wielkopolskiego" Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppłk Antoni Załuski w styczniu br. ukończył 95 lat, ale od Świąt Bożego Narodzenia będąc pod opieką córki Aliny i jej rodziny mocno podupadł na zdrowiu do tego stopnia, że w drugiej połowie stycznia koniecznym była hospitalizacja tego Zasłużonego Sapera Wojska Polskiego. Zarówno w mieszkaniu córki, jak i w szpitalu wielokrotnie odwiedzał Kolegę Pułkownika prezes mjr Jacek Behrendt. Polepszający się stan zdrowia sprawił, że w piątek 3 lutego mógł opuścić szpital i dalszą rekonwalescencję przechodzi on już w jednym z podpoznańskich Domów Opieki, gdzie również odwiedza go prezes. Korzystając z telefonu prezesa rekonwalescent mógł także wielokrotnie porozmawiać z córką, na czym szczególnie mu zależało. Jesteśmy pełni nadziei, że stan zdrowia Antoniego poprawi się wkrótce na tyle, że będzie on mógł samodzielnie funkcjonować i powrócić do swojego mieszkania i małżonki.


Wstecz