KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


17.01.2023

SPOTKANIE NOWOROCZNO-OPŁATKOWE POZNAŃSKICH WILNIUKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkujących przede wszystkim Wileńszczyznę, gdzie w Zułowie przed laty przyszedł na świat patron naszego stowarzyszenia, późniejszy Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.

We wtorek 17 stycznia 2023 roku w Sali pod Zegarem Zamku Cesarskiego miało miejsce tegoroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe poznańskich Wilniuków, na którym w charakterze gościa, ale i jako uczestnik ostatniej grudniowej akcji charytatywnej był obecny prezes naszego stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt. Spotkanie otworzyła gorąco witając wszystkich przybyłych wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu Barbara Napieralska, po czym wywołana do tablicy Grażyna Wrońska w kilku zdaniach opowiedziała o napisanym przez siebie artykule na temat poznańskiego Kaziuka, którego trzydziesta edycja odbędzie się wkrótce w naszym mieście. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed kilkoma dniami Jerzego Garniewicza, po czym odczytano listę darczyńców i wspierających ostatnią grudniową akcję pomocy naszym Rodakom, także kombatantom na Wileńszczyźnie. Prezes Ryszard Liminowicz podsumował tegoroczną akcję bogato zilustrowaną prezentowanymi na ekranie zdjęciami z ostatniego pobytu na Kresach. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja w osobie wiceprezesa Romana Waśko, który wręczył przybyłym pozostałe mu jeszcze podarki, a dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. Marcin Janecki zadbał o oprawę duchową spotkania, będąc również wyśmienitym przewodnikiem po śpiewanych przez zebranych kolędach. Oczywiście organizatorzy spotkania nie zapomnieli o słodkim poczęstunku rodem z wigilijnego kresowego stołu, z kiślem żurawinowym na czele...


Wstecz