KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


13.03.2023

PODSUMOWANIE PROJEKTU PT.: "GENERAŁ KAZIMIERZ RASZEWSKI,
OFICER KAWALERII ARMII WIELKOPOLSKIEJ"


Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Julian Dworzecki

aby pokazać podziękowanie, kliknij na jego miniaturę Na przełomie lutego i marca br. uczniowie poznańskiej Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej zrealizowali projekt zatytułowany "Generał Kazimierz Raszewski - oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej", na który składały się trzy konkursy upamiętniające pochodzącego z Wielkopolski Kazimierza Raszewskiego (1864-1941) - generała broni Wojska Polskiego, dowódcy 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich za czasów jego stacjonowania w Gnieźnie, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, podczas której dowodził 6 Dywizją Piechoty, Wielkopolską Grupą Operacyjną i 2 Armią, a męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, do czasu przejścia w stan spoczynku w 1925 roku dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu. To także działacz i społecznik, m.in. pierwszy prezes Wielkopolskiego Klubu Automobilistów i Motocyklistów oraz w latach 30. ubiegłego wieku prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich czy też pionier lotnictwa cywilnego w Poznaniu, a obecnie patron Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR kierowanego przez naszego prezesa, który po raz kolejny był organizatorem w sobotę 26 lutego 2023 roku ogólnopolskich Zawodów Generalskich upamiętniających Generała Raszewskiego, a będących głównym przedsięwzięciem zrealizowanego za sprawą naszego stowarzyszenia po raz kolejny już w trzeciej placówce oświatowej miasta Poznania projektu.

Podsumowanie współfinansowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu projektu miało miejsce 13 marca br. w auli Szkoły Podstawowej Nr 46 w Poznaniu, w okresie II RP noszącej imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczął pomysłodawca i koordynator projektu prezes mjr Jacek Behrendt, który w oparciu o przygotowaną prezentację przedstawił postać patrona projektu gen. broni Kazimierza Raszewskiego, po czym nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych laureatom Zawodów Generalskich oraz innych konkursów. W zorganizowanych przez klub SP3PGR pod koniec lutego Zawodach Generalskich objętych patronatem honorowym dyrektora SP46 w Poznaniu oraz prezesa "Wielkopolskiego" Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego brało udział 80 uczestników z całego kraju, a na uroczystości pośród laureatów obecny był Zbigniew Mazur SP3MZ z podpoznańskiego Kiekrza, notabene oficer rezerwy uhonorowany przez mjr. Jacka Behrendta dyplomem i pucharem za zdobycie II miejsca w tych zawodach, grupa C - stacje wojskowe. Fundatorem pucharów dla wszystkich laureatów w tej grupie klasyfikacyjnej był prezes naszego stowarzyszenia. Dyplomy i nagrody rzeczowe odebrali także uczniowie szkoły, młodzi operatorzy klubowej stacji radiowej używającej w ramach projektu okolicznościowego znaku wywoławczego SN0GKR oraz laureaci konkursów plastycznych i historycznych poświęconych Generałowi Raszewskiemu czy oddziałom kawalerii okresu II RP. Na zakończenie prezes Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich Wojciech Lisiecki przedstawił krótką prelekcję nt. uzbrojenia, wyposażenia, umundurowania oraz zasad prowadzenia walki przez kawalerię nagrodzoną gromkimi brawami. Po zakończeniu uroczystości prelegent, co widać na poniższych zdjęciach miał jeszcze wielu słuchaczy swoich kawaleryjskich opowieści...


Wstecz