KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2024 ROKU


8.01.2024

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE HISTORYCZNYM "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"


Tekst: Admin

W nawiązaniu do obchodzonych w okresie II RP 19 marca Imienin Marszałka nasze stowarzyszenie we współpracy z poznańskimi Szkołami Podstawowymi Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej i Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej jest organizatorem dwunastej, a po raz drugi w wymiarze ogólnopolskim edycji Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" adresowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szczególnie do szkół, których patronem jest Józef Piłsudski, Legiony Polskie czy na przykład Pierwsza Kompania Kadrowa. Związek jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, będącego jedną z wielu form działalności określonej w statucie naszego stowarzyszenia (§ 7 ust. 1), mającej na celu poprzez działalność edukacyjno-wychowawczą promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z Regulaminem tegorocznej edycji Konkursu, dostępnym tutaj , ale także w zakładce Konkursy, w piątek 1 marca br. upływa termin zgłoszenia organizatorom za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki listowej składu osobowego drużyn. Preferowaną przez organizatorów formą wysłania Karty zgłoszenia drużyny jest jednak poczta elektroniczna i w takiej sytuacji termin nadsyłania skanów zgłoszeń jest wydłużony do poniedziałku 4 marca. Zgłoszone drużyny przystąpią w poniedziałek 11 marca 2024 roku do etapu wojewódzkiego Konkursu, polegającego na rozwiązaniu w trybie zdalnym za pośrednictwem połączenia internetowego testu jednokrotnego wyboru. Aplikację można także uruchomić na smartfonie. Organizatorzy nie wymagają jakiejkolwiek dokumentacji z etapu szkolnego Konkursu. Jedynym wymaganym przez organizatorów dokumentem niezbędnym do kwalifikacji drużyny do etapu wojewódzkiego Konkursu jest poprawnie wypełniona i podpisana Karta zgłoszenia drużyny reprezentującej, za wiedzą i zgodą dyrektora, daną placówkę oświatową. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Wstecz