KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2024 ROKU


11.03.2024

ZNAMY FINALISTÓW KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"

Tekst i zdjęcia: Admin

Dwunasta, a o zasięgu ogólnopolskim druga edycja Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" promującego wśród młodego pokolenia, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 i § 7 ust. 2 naszego Statutu, sylwetkę i dokonania patrona stowarzyszenia, którym jest Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, to od pierwszej edycji ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich Wielkopolski, a od zeszłego roku także całego kraju impreza oświatowa, objęta patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiej. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji Konkursu są z inicjatywy prezesa Związku mjr. Jacka Behrendta członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast już po raz siódmy współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej oraz po raz drugi Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu.

Pierwszy, zakończony 1 marca br. etap szkolny Konkursu był przedsięwzięciem organizowanym przez zainteresowanych nauczycieli szkół z całego kraju celem wyłonienia dwuosobowych drużyn reprezentujących ich szkołę w kolejnym, etapie wojewódzkim Konkursu. Do Organizatorów wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń od 130 drużyn reprezentujących 85 szkół z całego kraju. 11 marca odbył się z udziałem 122 zgłoszonych drużyn etap wojewódzki Konkursu polegający na rozwiązaniu w oparciu o udostępnione przez Organizatorów w Internecie testy wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego epoce. Średni wynik uzyskany przez 16 najlepszych i zakwalifikowanych zgodnie z Regulaminem Konkursu do finału drużyn składających się z uczniów szkół podstawowych to 70,0 procent poprawnych odpowiedzi, a dla 16 najlepszych drużyn składających się z uczniów szkół ponadpodstawowych ta średnia wyniosła odpowiednio 63,44 procent. Finaliści Konkursu mogą zatem już rozpocząć przygotowania do ostatecznej rozgrywki, którą Organizatorzy przeprowadzą w podobnym jak etap wojewódzki trybie zdalnym, w poniedziałek 18 marca 2024 roku. Szczegółowe zestawienie wyników uzyskane przez finalistów w etapie wojewódzkim Konkursu prezentowane są w zakładce Konkursy, gdzie drużyny i szkoły, które uzyskały kwalifikację do finału oznaczone są czcionką koloru niebieskiego. Tam też prezentowana jest większa ilość zdjęć drużyn przesłanych przez ich opiekunów, za co Organizatorzy składają tym Opiekunom wielkie podziękowanie. Zainteresowanym drużynom, które zakończyły swój udział w Konkursie na etapie wojewódzkim, na wniosek skierowany do Organizatorów zostanie przesłany dyplom formatu A4 w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku.


Wstecz