KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2024 ROKU


18.03.2024

FINAŁ KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI" - EDYCJA 2024

Tekst i zdjęcia: Admin

"Wielkopolski" Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z poznańskimi szkołami Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej oraz Szkołą Podstawową Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej zorganizował kolejną dwunastą edycję Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski". Po raz drugi kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej kraju tegoroczny Konkurs patronatem honorowym objęła Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, a wsparcia organizatorom udzieło Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszenia nadesłali opiekunowie 130 dwuosobowych drużyn reprezentujących 85 placówek oświatowych. Po raz kolejny Laureaci Konkursu w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych nabyli prawo do otrzymania trzech dodatkowych punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, co jest przez Organizatorów odczytywane jako przejaw uznania przez władze oświatowe województwa wielkopolskiego dla wysokiej rangi i poziomu merytorycznego Konkursu.

Finał Konkursu odbył się w poniedziałek 18 marca 2024 roku, zgodnie z Regulaminem Konkursu i przekazaną wcześniej opiekunom drużyn informacją, podobnie jak etap wojewódzki, w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu dostępu do Internetu. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: mgr Aldona Feder, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, mgr Tadeusz Badowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu oraz mjr Jacek Behrendt, prezes "Wielkopolskiego" Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na podstawie uzyskanych wyników z obu części finału w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych Laureatami zostały drużyny: nr 19 w składzie Bartosz Pawelec i Piotr Kulak, nr 20 w składzie Kasjan Bartkowiak i Marta Wieschalla ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (op. Dariusz Pietraszek), nr 76 w składzie Maria Charkot i Jadwiga Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu (op. Katarzyna Sopolińska), nr 40 w składzie Karolina Chodzicka i Hanna Olszak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze (op. Michał Jaworski) oraz nr 29 ze Szkoły Podstawowej w Galewie, w składzie Filip Budynek i Dominik Lipiński (op. Lilla Szafrańska), natomiast w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych miano Laureatów zdobyły drużyny: nr 20 w składzie Marianna Bień i Karolina Lefler oraz nr 21 w składzie Wojciech Wysocki i Adam Szykuła z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu (op. Małgorzata Domina-Respondowicz), nr 48 z Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, w składzie Zofia Dzięcioł i Miłosz Rucioch (op. Magda Cieślak), nr 13 w składzie Wiktor Kostrzewa i Kacper Kotwasiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole (op. Anna Janikowska) oraz nr 35 z XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu, w składzie Jakub Soberski i Piotr Adamczak (op. Sylwia Płatkiewicz).

Szczegółowe wyniki uzyskane przez finalistów są dostępne w zakładce Konkursy. Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom oraz ich opiekunom uzyskanych wyników i jednocześnie informujemy, że o formie, miejscu i terminie wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych organizatorzy powiadomią wszystkich zainteresowanych w terminie późniejszym.

Wstecz