LINKIINSTYTUCJE CENTRALNE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEPrezydent RP, Zwierzchnik Sił ZbrojnychBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoMinisterstwo Obrony NarodowejSztab Generalny Wojska PolskiegoDowództwo Generalne Rodzajów Sił
 ZbrojnychDowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
 ZbrojnychInspektorat Wsparcia Sił ZbrojnychPortal WOJSKO-POLSKIE.PLOrdynariat Polowy Wojska PolskiegoUrząd do Spraw Kombatantów i Osób
 RepresjonowanychZwiązek Żołnierzy Narodowych Sił
 Zbrojnych

Światowy Związek Żołnierzy AK
 Zarząd Główny
INSTYTUCJE WOJEWÓDZKIE I MIEJSKIE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuUrząd Marszałkowski Województwa
 Wielkopolskiego w Poznaniu2 Brygada Zmechanizowana Legionów
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 w Złocieńcu17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 w Międzyrzeczu2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 w Poznaniu31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 Poznań-Krzesiny12 Wielkopolska Brygada OT
 im. gen. Stanisława Taczaka14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 w PoznaniuCentrum Szkolenia Wojsk Lądowych
 im. Hetmana Polnego Koronnego
 Stefana Czarnieckiego w PoznaniuSzkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
 im. gen. bryg. Franciszka Seweryna
 Włada w PoznaniuKościół Garnizonowy pw. Podwyższenia
 Krzyża Świętego w PoznaniuWojskowe Centrum Rekrutacji
 w PoznaniuWojskowe Biuro Emerytalne w PoznaniuWojskowa Specjalistyczna Przychodnia
 Lekarska SP ZOZ w PoznaniuTowarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
 Południowo-Wschodnich w PoznaniuTowarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi
 Wileńskiej w PoznaniuKorporacja Studentów Uczelni Poznańskich
 LechiaArchiwum Państwowe w PoznaniuUrząd Miejski w PoznaniuŚwiatowy Związek Żołnierzy AK
 Okręg Wielkopolska