OGŁOSZENIA I INFORMACJE


06.10.2023

V MARSZ PAMIĘCI W LASACH PALĘDZIA I DĄBRÓWKI PN. ''GOLGOTA WIELKOPOLAN''

Za sprawą zaangażowania i działań poczynionych przez prezesa mjr. Jacka Behrendta jako stowarzyszenie zostaliśmy partnerem piątej już edycji Marszu Pamięci w Lasach Palędzia i Dąbrówki, po raz pierwszy określanego mianem "Golgoty Wielkopolan". Zapraszamy członków i sympatyków Związku do indywidualnego uczestnictwa w tej patriotyczno-religijnej uroczystości, zgodnie ze scenariuszem prezentowanym na opracowanym przez Organizatora plakacie. Należy przedstawiony tam scenariusz uzupełnić o fakt, że asysta wojskowa będzie uczestniczyć we wszystkich Kwaterach, a nie tylko przy Kwaterze Pomnik Studentów.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.09.2023

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.08.2023

43. ROCZNICA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa mjr. Jacka Behrendta wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów Dnia Solidarności i Wolności do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych w 43. rocznicę porozumień sierpniowych na terenie Poznania, w środę 31 sierpnia 2023 według poniższego harmonogramu.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach. Z uwagi na nieskończony remont w kościele oo. Dominikanów Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, przy ul. Fredry 11.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.01.2023

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W 2023 ROKU

Szanowni Koledzy,
członkowie zwyczajni naszego stowarzyszenia przypominam, że zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku z końcem stycznia br. mija termin płatności składek członkowskich za 2023 rok, w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Ponadto wpłat w dowolnej wysokości tytułem darowizny na cele statutowe mogą w dowolnym czasie dokonywać zarówno wszyscy nasi członkowie, jak i sympatycy Związku utożsamiający się z celami prowadzonej przez nas działalności i pragnący ją w tej formie wesprzeć. Wymagany numer rachunku bankowego oraz dane stowarzyszenia podane są w zakładce Kontakt. Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękuję

Prezes

mjr Jacek Behrendt


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.11.2022

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ZAPRASZA

Na ręce prezesa Związku wpłynęło zaproszenie od Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu na organizowane w trzeciej dekadzie listopada przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.11.2022

WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Na ręce prezesa Związku wpłynęło zaproszenie od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, współorganizatora tegorocznych wojewódzkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości do wzięcia w nich udziału według poniższego harmonogramu.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.08.2022

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zwołuje Walne Zebranie Członków. Pierwotnie ustalony i podany na podstawie § 17 ust. 8 Statutu termin Zebrania na piątek 9 września, z uwagi na moją niezaplanowaną nagłą chorobę zostaje przesunięty na poniedziałek 19 września 2022 roku w siedzibie Związku mieszczącej się w pokoju nr 336 w budynku Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Początek godz. 16:00. Przy braku kworum, Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16:30, a dokonane wówczas wybory i podjęte uchwały będą wiążące.

Proponowany porządek obrad:

 • otwarcie Zebrania, powitanie uczestników, uczczenie minutą ciszy Koleżankę i Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę,

 • wybór Komisji Mandatowej,

 • sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności i prawomocności Zebrania,

 • przyjęcie regulaminu i porządku obrad,

 • finanse Związku, przyjęcie sprawozdania za rok 2021 i preliminarza budżetowego na rok bieżący,

 • sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

 • sprawozdanie Prezesa z działalności stowarzyszenia za minioną kadencję,

 • dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami i głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla ustępujących władz Związku,

 • dyskusja i przyjęcie zmian w Statucie stowarzyszenia,

 • wybór Komisji Skrutacyjnej,

 • wybór władz stowarzyszenia na kolejną kadencję,

 • sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów,

 • ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, wystąpienie odpowiednio Prezesa i Przewodniczącego,

 • dyskusja i wnioski, w tym dotyczące październikowych obchodów Święta Związku,

 • zakończenie Zebrania.

W przypadku chęci kandydowania do statutowych władz Związku, a przy braku możliwości bycia obecnym na zwołanym Walnym Zebraniu Członków dopuszczoną regulaminem obrad formą zgłoszenia swojej kandydatury jest wystosowanie stosownego wniosku w formie pisemnej (listem tradycyjnym, pocztą elektroniczną na adres e-mailowy stowarzyszenia biuro@zorrpwlkp.pl lub SMS-em na numer telefonu Prezesa lub Wiceprezesa) w terminie do 15 września br. włącznie. Ponadto przypominam, że jedną ze statutowych powinności każdego członka zwyczajnego stowarzyszenia jest regularne opłacanie składki członkowskiej (§ 14 ust. 1 pkt 4 Statutu), a statutowym prawem Zarządu Oddziału jest możliwość podjęcia uchwały o utracie członkostwa, m.in. na podstawie zalegania z płatnością składki w terminach dłuższych niż to jest zapisane w Statucie (§ 15 ust. 2 i ust. 1 pkt 3b). Zatem, aby móc korzystać z praw członka zapisanych w § 13 Statutu proszę spóźnialskich Kolegów o uregulowanie zaległych składek w terminie do 12 września br. włącznie poprzez ich wpłatę na rachunek bankowy stowarzyszenia, który wraz z opisem dokonywania wpłat podany jest w zakładce Kontakt.

19.09.2022

Z uwagi na przedłużającą się dyskusję nad zmianami Statutu Związku i późną porę zdecydowano o kontynuacji rozpoczętego zgodnie z rozesłanymi powiadomieniami dnia 19 września 2022 roku w drugim terminie o godz. 16:30 Zebrania w kolejny poniedziałek 26 września 2022 roku w tym samym miejscu, tj. w siedzibie stowarzyszeniaw mieszczącej się w Poznaniu w budynku Centrum Kultury "Zamek" pok. 336, początek godz. 16:00. Przy braku kworum, Zebranie będzie kontynuowane w drugim terminie o godz. 16:30, a dokonane wówczas wybory i podjęte uchwały będą wiążące.

W imieniu Zarządu

Prezes

płk dypl. Jacenty Góral


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.08.2022

42. ROCZNICA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów Dnia Solidarności i Wolności do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych w 42. rocznicę porozumień sierpniowych na terenie Poznania, w środę 31 sierpnia 2022 według poniższego harmonogramu.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.01.2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W 2022 ROKU

Szanowni Koledzy,
członkowie zwyczajni naszego stowarzyszenia przypominam, że zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku z końcem stycznia br. mija termin płatności składek członkowskich za 2022 rok, w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Ponadto wpłat w dowolnej wysokości tytułem darowizny na cele statutowe mogą w dowolnym czasie dokonywać zarówno wszyscy nasi członkowie, jak i liczni sympatycy Związku utożsamiający się z celami prowadzonej przez nas działalności i pragnący ją w tej formie wesprzeć. Wymagany numer rachunku bankowego oraz dane stowarzyszenia podane są w zakładce Kontakt. Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękuję

Wiceprezes

mjr Jacek Behrendt


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.10.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PONOWNEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy oraz sympatycy naszego stowarzyszenia, w związku istniejącym na terenie całego kraju oznaczonego kolorem żółtym stanem zagrożenia epidemicznego, a w przeważającej jego części, w tym dla Poznania i powiatu poznańskiego oznaczonego kolorem czerwonym oraz w związku z ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego konieczności wprowadzenia z dniem jutrzejszym, tj. od soboty 17 października 2020 kolejnych obostrzeń z tym związanych oraz mając na uwadze Państwa zdrowie, nasza siedziba zostaje zamknięta dla celów comiesięcznych spotkań, aż do chwili polepszenia sytuacji epidemicznej i odwołania wprowadzonych, szczególnie na naszym terenie ograniczeń związanych z organizacją spotkań, kongresów, zjazdów itp. Życzę wszystkim Państwu sił, zdrowia i pogody ducha w tym trudnym czasie. Damy radę, wytrwamy, wirusa pokonamy. Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezes

płk dypl. Jacenty Góral


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.08.2020

40. ROCZNICA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów Dnia Solidarności i Wolności do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych w 40. rocznicę porozumień sierpniowych na terenie Poznania, w poniedziałek 31 sierpnia 2020 według poniższego harmonogramu.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach z uwzględnieniem obowiązujących w tym dniu zasad bezpieczeństwa związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.08.2020

PRZYSIĘGA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W POZNAŃSKIM CSWLąd


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.03.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy oraz sympatycy naszego stowarzyszenia, w związku z ogłoszeniem przez rząd z dniem dzisiejszym na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego jako Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nie planujemy do czasu jego odwołania comiesięcznych spotkań. Pamiętamy jednak o Imieninach Marszałka tradycyjnie przypadających w dniu 19 marca. W tym dniu razem z wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem o godzinie 12:00 złożymy pod tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego na ścianie Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu kwiaty i zapalimy znicze. W tym samym dniu w Kościele Garnizonowym przy ul. Szamarzewskiego o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza Święta, za m.in. naszą sprawą w intencji Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W ww. uroczystościach obecność członków Związku nie jest obowiązkowa. Życzę wszystkim Państwu sił, zdrowia i pogody ducha w tym trudnym czasie. Damy radę, wytrwamy, wirusa pokonamy. Pozdrawiam

Prezes

płk dypl. Jacenty Góral


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.12.2019

UCZCZENIE OFIAR STANU WOJENNEGO W 38. ROCZNICĘ JEGO WPROWADZENIA


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.10.2019

WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Na ręce prezesa naszego stowarzyszenia płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, organizatora wojewódzkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania 11 listopada 2019 roku, zgodnie z harmonogramem:
godz. 9:00
 &nbspMsza Święta za Ojczyznę, Fara Poznańska, ul. Gołębia 1
godz. 10:00
 &nbspKoncert Orkiestry Miasta Poznania przy MPK w Poznaniu, Plac Wolności
godz. 10:30
 &nbspOficjalne uroczystości - Plac Wolności

 • wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego,

 • Apel Pamięci,

 • Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych,

 • Defilada pododdziałów,

 • Pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UAM i Wydawnictwo ZYSK i S-ka zapraszają na IX Koncert Niepodległościowy, który odbędzie się 11 listopada o godz. 17:00 w Auli UAM. Koncert poświęcony jest uczczeniu Stanisława Moniuszki w związku z 200. rocznicą jego urodzin oraz 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W części pierwszej soliści opery poznańskiej wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych wykonywać będą utwory Stanisława Moniuszki. W części drugiej wystąpi kapela z Wilna z pieśniami patriotycznymi. Wstęp wolny!

Także Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystosował pod adresem prezesa płk. Jacentego Górala zaproszenie do uczestnictwa w organizowanym 11 listopada przez Urząd Koncercie Marszałkowskim dedykowanemu Narodowemu Świętu Niepodległości, którego treść ma stanowić koncertowe wykonanie opery ''Halka'' Stanisława Moniuszki. Początek w Teatrze Wielkim o godz. 19:00.

Serdecznie zapraszamy członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w tych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.10.2019

OBCHODY 80. ROCZNICY PIERWSZEJ EGZEKUCJI W LASACH PALĘDZKO-ZAKRZEWSKICH

Jako stowarzyszenie przyłączyliśmy się do organizacji obchodów 80. rocznicy pierwszej egzekucji w Lasach Palędzko-Zakrzewskich, gdzie w latach 1939-1942 okupant niemiecki zamordował kilkanaście tysięcy Polaków, uzyskując zgodę Dowódcy Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Ireneusza Nowaka na udział podczas uroczystości przy Kwaterze Siedmiu Grobów wojskowej asysty honorowej.

W imieniu wszystkich Organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców Wielkopolski, a przede wszystkim członków i sympatyków naszego stowarzyszenia do indywidualnego udziału w uroczystościach organizowanych 19 października na terenie gm. Dopiewo, zgodnie z przedstawionym wyżej harmonogramem.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.09.2019

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.09.2019

UROCZYSTOŚCI 80. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, organizatorów obchodów 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania w piątek 27 września, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 10:00
 &nbspMsza Święta Akowska w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11

godz. 11:20
 &nbspUroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, u zbiegu ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości

godz. 13:00
 &nbspSpotkanie w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, pl. Stefana Stuligrosza 1

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.09.2019

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA KOLEJNYCH SZEŚCIU POPIERSI BOHATERÓW W GŁOGOWIE


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.08.2019

39. ROCZNICA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów święta państwowego ustanowionego 27 lipca 2005 roku przez Sejm RP w rocznicę porozumień sierpniowych do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania w sobotę 31 sierpnia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 10:00
 &nbspMsza św. w kościele oo. Dominikanów z okazji 39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Po Mszy św. uczestnicy obchodów
 &nbspprzejdą pod Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.
godz. 11:15
 &nbspUroczystości przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.
godz. 14:00
 &nbspXII Parada Motocyklowa na ulicach Poznania. Start - pl. Wolności.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08.2019

UROCZYSTE OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR REŻIMÓW TOTALITARNYCH


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.04.2019

BERLIŃSKIE OBCHODY 74. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.04.2019

ŻYCZENIA NADESŁANE DO WŁADZ STOWARZYSZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.10.2018

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - PIKNIK HISTORYCZNY 1918-2018


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.09.2018

79. ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ I DZIEŃ SYBIRAKA

Do Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, współorganizatora obok Prezesa Związku Sybiraków, Oddział w Poznaniu Józefa Bancewicza Wojewódzkich Uroczystości w 79. Rocznicę Napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania w poniedziałek 17 września, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 12:00
Msza św. w kościele oo. Franciszkanów, Góra Przemysła

godz. 13:15
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich

godz. 13:25
"Marsz Pamięci" ulicami: Ludgardy, Paderewskiego, pl. Wolności, 27 Grudnia, Fredry, al. Niepodległości, po którym ok. 13:55 pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru odbędą się główne uroczystości obchodów:

 • odegranie hymnu państwowego,

 • wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego,

 • modlitwa ekumeniczna,

 • apel pamięci,

 • składanie kwiatów,

 • odegranie Hymnu Sybiraków.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w tych uroczystościach.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.08.2018

WOJEWÓDZKIE UROCZYSTOŚCI W 79. ROCZNICĘ NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ

Na ręce prezesa naszego stowarzyszenia płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, organizatora Wojewódzkich Uroczystości w 79. Rocznicę Napaści Niemiec na Polskę oraz obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania 1 września, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 10:00
 &nbspMsza św. w Kościele pw. św. Józefa przy ulicy Działowej

godz. 11:15
 &nbspOficjalne uroczystości pod Pomnikiem Armii Poznań przy ulicy ks. Jana Poniatowskiego

 • wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego,

 • Apel Pamięci,

 • składanie kwiatów.

Serdecznie zapraszamy członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w tych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.08.2018

38. ROCZNICA POWSTANIA "SOLIDARNOŚCI" - DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów święta państwowego ustanowionego 27 lipca 2005 roku przez Sejm RP w rocznicę porozumień sierpniowych do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych na terenie Poznania w piątek 31 sierpnia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 17:00
 &nbspMsza św. w kościele oo. Dominikanów z okazji 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Po Mszy św. uczestnicy obchodów
 &nbspprzejdą pod Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.

godz. 18:00
 &nbspUroczystości przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Ponadto, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Solidarności i Wolności przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 na placu Mickiewicza, w niedzielę 2 września godz. 12:00 wystartuje ulicami Poznania XI Parada Motocyklowa.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08.08.2018

OBCHODY 98. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ I ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral serdecznie zaprasza, w imieniu Dowódcy Garnizonu Poznań płk. dypl. pil. Ireneusza Nowaka, od którego otrzymał stosowne zaproszenie, członków i sympatyków naszego Związku do indywidualnego udziału w uroczystościach organizowanych 15 sierpnia na terenie Poznania według poniższego harmonogramu:

godz. 10:00
 &nbspUroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego, Plac Adama Mickiewicza

godz. 12:15
 &nbspMsza św. w intencji żołnierzy Wojska Polskiego, Kościół Garnizonowy, ul. Szamarzewskiego 3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.07.2018

BERLIŃSKIE OBCHODY 79. ROCZNICY NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.07.2018

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W OBCHODACH 75. ROCZNICY "KRWAWEJ NIEDZIELI"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.03.2018

ŻYCZENIA NADESŁANE DO WŁADZ STOWARZYSZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01.03.2018

W imieniu Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych władze Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego serdecznie zapraszają członków i sympatyków Związku do indywidualnego udziału w uroczystościach zorganizowanych 1 marca 2018 roku na terenie Poznania według poniższego harmonogramu:

godz. 16:00
 &nbspMsza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Fredry 11
godz. 17:30
 &nbspMarsz Pamięci, po Mszy św. spod świątyni ulicami: Fredry, Gwarną, Św. Marcina, Wieniawskiego, Fredry, al. Niepodległości
godz. 18:00
 &nbspUroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, u zbiegu ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości

 • Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,

 • Wystąpienia zaproszonych gości,

 • Apel Pamięci,

 • Złożenie kwiatów.

Ponadto, w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 1 do 14 marca 2018 roku prezentowana będzie wystawa Milcząc, wołają, której uroczyste otwarcie nastąpi 1 marca 2018 roku o godz. 12:00.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.09.2017

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POLAKÓW PRZEŚLADOWANYCH
I WYMORDOWANYCH PRZEZ SOWIETÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Staraniem Wojewody Wielkopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Polaków Żyjących w ZSRS w latach 1921-1939, którego nasze stowarzyszenie jest członkiem, w niedzielę 24 września 2017 roku odbędzie się uroczystość odsłonięcia pierwszej w Polsce tablicy upamiętniającej Polaków prześladowanych i wymordowanych w Sowietach przez bolszewików w okresie międzywojennym. Uroczystość rozpocznie o godz. 14:00 Msza św. odprawiona w kościele klasztoru Ojców Dominikanów, al. Niepodległości w Poznaniu. Tuż po napożeństwie nastąpi ceremonia odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej w krużgankach klasztoru Ojców Dominikanów. Będzie to pierwsze upamiętnienie w Polsce tej zapomnianej części polskiej wspólnoty. W trakcie uroczystości będzie rozdawana bezpłatna publikacja, której okładkę prezentuje poniższy rysunek.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do udziału w tej uroczystości.

Zarząd WZOR RP


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.08.2017

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI

Na ręce prezesa płk. Jacentego Górala wpłynęło zaproszenie od Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, organizatora obchodów święta państwowego ustanowionego 27 lipca 2005 roku przez Sejm RP w rocznicę porozumień sierpniowych do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych 31 sierpnia na terenie Poznania zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 17:00
 &nbspMsza św. w kościele oo. Dominikanów z okazji 37. rocznicy podpisania
 &nbspporozumień sierpniowych. Po Mszy św. uczestnicy obchodów przejdą
 &nbsppod Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956.

godz. 18:00
 &nbspSkładanie kwiatów pod pomnikiem.

Ponadto, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Solidarności i Wolności przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 na placu Mickiewicza, w sobotę 2 września godz. 15:00 wystartuje ulicami Poznania X Parada Motocyklowa.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do indywidualnego udziału w zaplanowanych uroczystościach.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02.08.2017

GARNIZONOWE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W POZNANIU

Prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral, otrzymawszy stosowne zaproszenie, w imieniu Dowódcy Garnizonu Poznań płk. dypl. pil. Jacka Pszczoły serdecznie zaprasza członków i sympatyków naszego Związku do indywidualnego udziału w uroczystościach organizowanych 15 sierpnia na terenie Poznania według poniższego harmonogramu:

godz. 10:00
 &nbspUroczysty Apel z okazji Święta Wojska Polskiego, Plac Adama Mickiewicza

godz. 12:15
 &nbspMsza św. w intencji Żołnierzy Wojska Polskiego, Kościół Garnizonowy, ul. Szamarzewskiego 3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.07.2017

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA POLAKÓW ŻYJĄCYCH W ZSRR W LATACH 1921-1939

Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych jest inicjatorem powstania Społecznego Komitetu Upamiętnienia Polaków żyjących w ZSRR w latach 1921-1939, przy osobistym zaangażowaniu Wojewody Wielkopolskiego będącego głównym organizatorem uroczystości mającej na celu dokonanie uroczystego odsłonięcia w Poznaniu, po raz pierwszy w skali całego kraju, tablicy upamiętniającej Polaków żyjących w ZSRR w latach 1921-1939, w szczególności będących ofiarami tzw. akcji polskiej przeprowadzonej przez NKWD w roku 1937, w 80. rocznicę właśnie tej akcji. Wydarzenia te spełniają wszystkie kryteria ludobójstwa według kryterium narodowościowego - wystarczyło mieć polsko brzmiące nazwisko aby zostać pozbawionym życia. Aktualnie trwa zbiórka funduszy na tablicę i jej montaż. W związku z wagą inicjatywy, jak też z racji udziału naszego stowarzyszenia w ww. Komitecie prosimy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pozostałe osoby popierające tę inicjatywę o wsparcie i zarezerwowanie terminu na uczestnictwo w uroczystościach, zaplanowanych na 24 września 2017 roku.

Zarząd WZOR RP


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.06.2017

PREZES STOWARZYSZENIA ODZNACZONY MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Wśród odznaczonych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie znalazł się Prezes naszego stowarzyszenia płk dypl. Jacenty Góral, w nawiązaniu do 50. rocznicy jego małżeństwa z Żoną Anną. Z tej okazji Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego składa na ręce Złotej Pary najserdeczniejsze gratulacje i życzenia jeszcze wielu lat wspólnego pożycia małżeńskiego, zdrowia i rodzinnego szczęścia. Ceremonia wręczenia przyznanych medali odbędzie się w terminie późniejszym.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.01.2017

"... wesoło śpiewajmy,
Chwałę Bogu dajmy.
Hej kolęda, kolęda"

WIECZÓR KOLĘD POLSKICH

W niedzielę 8 stycznia 2017 w imieniu organizatora Wieczoru Kolęd Polskich Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. Generała Pilota Andrzeja Błasika zapraszamy członków i sympatyków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do spotkania i wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek z udziałem Obornickiej Orkiestry Dętej. Spotkanie będzie miało miejsce w Auli Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Poznaniu, ul. Głogowska 82, początek godz. 16:00.

Zarząd Związku