KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


9.10.2018

PREZES WRAZ Z MAŁŻONKĄ ODZNACZENI PRZEZ PREZYDENTA RP

Tekst: Admin

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

We wtorek 9 października 2018 roku podczas uroczystego spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Hoffmann wręczył mieszkańcom regionu odznaczenia państwowe. W swoim wystąpieniu powiedział, że jest zaszczycony faktem, że to właśnie on w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, a także swoim własnym mógł wręczyć te zaszczytne odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie był prezes naszego stowarzyszenia płk Jacenty Góral wraz ze swoją małżonką. Serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych lat wspólnego życia we wzajemnym zrozumieniu, szczęściu oraz zdrowiu.

Niestety, jedna z osób odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi, jak powiedział Pan wojewoda za wybitne zasługi na rzecz kultywowania historii oraz szerzenia patriotycznych postaw w społeczeństwie, w ocenie władz naszego stowarzyszenia prowadziła ww. działalność z naruszeniem prawa, polegającym na bezprawnym przywłaszczeniu stopnia wojskowego oraz publicznym noszeniu odznaczeń, odznak i munduru oficera Wojska Polskiego według aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP wzoru, do czego nie miała prawa. Za to wykroczenie osoba ta została przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie prawomocnie uznana 27 marca 2017 roku za winną popełnionego wielokrotnie czynu, w tym również przed laty na terenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i ukarana przewidzianą prawem karą. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj . Jako oficerowie Wojska Polskiego, wyrażamy dezaprobatę dla postawy tego Pana, który posiadając w rzeczywistości tylko najniższy możliwy do uzyskania w wojsku stopień, w działalności prowadzonej pod szyldem stowarzyszenia o zbliżonej do naszego Związku nazwie (będąc notabene za stroną https://zorpoznan.pl jego wiceprezesem), podawał się za oficera. W naszej ocenie taka postawa nie ma nic wspólnego z widniejącą na sztandarach wojskowych oraz zapisaną w statucie reprezentowanego przez tego Pana stowarzyszenia dewizą: Bóg - Honor - Ojczyzna. To tak, jakby nagradzać osobę wielokrotnie ukaraną za naruszenie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, za jej działalność na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako stowarzyszenie kombatanckie zrzeszające oficerów Wojska Polskiego, jesteśmy przekonani, że wnioskodawca o tak wysokie odznaczenie państwowe kierowane za pośrednictwem Pana Wojewody do Kancelarii Prezydenta RP świadomie nie ujął znanych mu ww. informacji w przedłożonym wniosku. Jednocześnie wobec przedłożonych faktów, w naszej ocenie, nie stoi nic na przeszkodzie, aby Pan Wojewoda wystąpił do Pana Prezydenta RP o odebranie przyznanego temu Panu odznaczenia państwowego, z powodu pominięcia w przedłożonym wniosku faktu bezprawnego podawania się za oficera Wojska Polskiego, i co więcej faktu prawomocnego ukarania przez sąd w zeszłym roku za to popełniane wielokrotnie wykroczenie.


Wstecz