KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


1.10.2019

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ODMÓWIŁ WSPARCIA ZOR RP

Tekst i skan: Admin

aby powiększyć skan dokumentów, kliknij na jego miniaturę Wychodząc naprzeciw, po raz kolejny w ocenie władz naszego stowarzyszenia nierzetelnej polityce informacyjnej stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie, tj.: Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej ZOR RP i niestety często mylonego z naszym stowarzyszeniem, pragnę poinformować, że prezentowany obok komunikat (aby powiększyć, kliknij rysunek) podpisany przez Stanisława Tomaszkiewicza dotyczący posiedzenia Zarządu Krajowego ZOR RP w dniu 27 września w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach został usunięty ze strony internetowej ZOR RP, a posiedzenie nie odbyło się bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast ta przyczyna jest wyraźnie przedstawiona w piśmie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego zaadresowanym do Stanisława Tomaszkiewicza, którego treść także dostępna jest obok. Jak widać, fakt wypowiedzenia przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka ZOR RP w dniu 15 maja br. porozumienia o współpracy (więcej o tej sprawie tutaj ) miał w tej sprawie decydujące znaczenie. Jesteśmy przekonani, że Stanisław Tomaszkiewicz uzgadniając miejsce i warunki organizacji posiedzenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o tym fakcie nie wspomniał. Tym samym, oprócz umorzonych wszystkich spraw sądowych wszczynanych z inicjatywy Stanisława Tomaszkiewicza, jak podaje rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego - prezesa ZOR RP, a na podstawie kwerendy zasobów archiwalnych IPN zarejestrowanego na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku tajnego współpracownika organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (TW "Andrzej"), lecz co do którego nie zachowały się żadne materiały operacyjne, rozpadu ZOR RP na trzy odrębne stowarzyszenia, członków ZOR RP, w tym wiceprezesa ukaranych przez sąd za bezprawne używanie odznak wojskowych i stopni oficerskich oraz publiczne noszenie munduru wojskowego według aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP wzoru, wprowadzania w błąd uczestników i sponsorów organizowanych przez Zarząd Główny ZOR RP konkursów co do ilości ich uczestników, a przy tym bardzo niskiego poziomu merytorycznego, dotychczasowego fiaska podjętej inicjatywy zbiórki pieniędzy na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu (wynik ponad dwuletniej działalności Społecznego Komitetu pod przewodnictwem Stanisława Tomaszkiewicza to pozostająca w jego dyspozycji kwota tylko 247 złotych), wypowiedzenia umowy o współpracy z MON, teraz doszła jeszcze kolejna wizerunkowa wpadka związana z odmową wsparcia Samorządu Województwa Śląskiego przy organizacji posiedzenia Zarządu Krajowego ZOR RP. Znamiennym w działalności ZOR RP i prowadzonej przez to stowarzyszenie polityce informacyjnej pozostaje fakt, że nic nie wiadomo o przedsięwzięciach organizowanych przez ZOR RP lub w których uczestniczyli przedstawiciele ZOR RP z okazji 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, szczególnie na terenie "rzekomego" Okręgu Śląskiego ZOR RP z ppłk. Zbigniewem Sieradzym na czele (czytaj: okręgu z co najmniej władzami wybranymi niezgodnie ze statutem, co za sprawą Stanisława Tomaszkiewicza okazuje się być normą w ZOR RP). Jak zaznaczono na wstępie opis wyżej przedstawionych dokonań ZOR RP nie ma nic wspólnego z działalnością naszego stowarzyszenia i w naszej ocenie może wręcz wywołać w odbiorze publicznym wrażenie, że inne stowarzyszenia zrzeszające oficerów rezerwy Wojska Polskiego działają w podobny sposób i mają podobne do ZOR RP kadry i "osiągnięcia". Otóż działalności naszego stowarzyszenia, w którego szeregi nie mogą zgodnie ze statutem wstąpić osoby pełniące w latach 1943-1989 służbę wojskową w korpusie osobowym oficerów politycznych oraz w formacjach, których celem nie była niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej przyświeca dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna"; widniejąca na sztandarach wojskowych i realizacja celów zapisanych w statucie stowarzyszenia, a każdy z czytających te słowa może sam wyrobić sobie opinię co do ich realizacji przez każde z obu stowarzyszeń i prowadzoną z tego tytułu politykę informacyjną lub jej brak.

Wstecz