KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


13.06.2019

PODSUMOWANIE PROJEKTU "NIEZŁOMNY WIELKOPOLANIN"

Tekst i zdjęcia: Admin

13 czerwca 2019 roku na terenie Domu Kultury "Jędruś" w Poznaniu miało miejsce podsumowanie projektu "Niezłomny Wielkopolanin" wpisującego się w tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a zrealizowanego po raz kolejny jako zlecone naszemu stowarzyszeniu przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zadanie publiczne z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ta kolejna, zawarta w odstępie niespełna pół roku umowa (patrz tutaj ) potwierdza słuszność i rzetelność prowadzonej w tym obszarze przez nasze stowarzyszenie działalności, jak widać docenianej przez kierownictwo resortu obrony narodowej. Pomysłodawcą oraz koordynatorem i tego projektu był wiceprezes mjr Jacek Behrendt, a uczestnikami wszystkich przedsięwzięć zleconych stowarzyszeniu w ramach podpisanej umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych były dzieci i młodzież. Projekt był poświęcony w szerszym wymiarze działającemu od 1945 roku na terenie Wielkopolski Podziemiu Niepodległościowemu i obejmował niżej opisane oraz zilustrowane przedsięwzięcia:

  • krótkofalarską akcję dyplomową "Niezłomny Wielkopolanin" - zorganizowaną przez uczniów, członków działającego przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR, którzy w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pracowali pod okolicznościowym znakiem SN0NDPZW. Laureatami akcji nagrodzonych okolicznościowym dyplomem zostało 92 radioamatorów z 12 krajów na 4 kontynentach, a do potwierdzenia wszystkich 663 dwustronnych łączności służyła także prezentowana poniżej okolicznościowa karta QSL. Najbardziej aktywnych pięciu operatorów klubowej stacji radiowej zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi;

  • wystawę "Podziemie Niepodległościowe na terenie Wielkopolski", prezentującą na 10 planszach formatu 100 x 70 cm głównie życiorys gen. Jana Podhorskiego, ale również oddziały Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta", Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjnego Wojska Polskiego bądź innych uczestników Podziemia Niepodległościowego z terenu Wielkopolski;

  • konkursy historyczne dla uczniów (plastyczny i na prezentację multimedialną), nawiązujące do działającego na terenie Wielkopolski Podziemia Niepodległościowego lub poszczególnych osób. Autorzy najlepszych prac w obu konkursach zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi;

  • wycieczkę autokarową na trasie: Poznań - Rakoniewice - Wolsztyn - Głogów, nawiązującą ściśle do lat młodości i wspomnień gen. Podhorskiego, ale także do działającego na terenie Wielkopolski Podziemia Niepodległościowego, z osobistym udziałem Pana Generała, także ze spotkaniem z przedstawicielami Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów i zwiedzaniem Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII w Poznaniu.

Uroczystość rozpoczęła się podsumowaniem poszczególnych wydarzeń przez koordynatora projektu mjr. Jacka Behrendta, po czym zostały wręczone nagrody laureatom w obu konkursach historycznych i operatorom stacji radiowej klubu SP3PGR. Nagrody wraz z Panią Dyrektor wręczał obecny na uroczystości przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Pan Przemysław Terlecki. Ponadto w uroczystości obok uczniów i nauczycieli szkoły uczestniczyli także: gen. bryg. Jan Podhorski przybyły wraz z córką Krystyną Łuczak, prezes naszego stowarzyszenia płk Jacenty Góral i mjr Robert Ołoszewski, reprezentujący Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. Grzegorza Konopko. Po części oficjalnej uczniowie szkoły pod kierunkiem Anny Niewiadomskiej zaprezentowali występ słowno-muzyczny uzupełniony prezentacją multimedialną przygotowaną przez koordynatora. Po uroczystości Dyrekcja Szkoły podjęła przybyłych Gości wraz z koordynatorem filiżanką kawy i słodkim poczęstunkiem.

Wstecz