KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


6.08.2019

105. ROCZNICA WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ

Tekst i zdjęcia: Admin

Sformowana przez Piłsudskiego 1 Kompania Kadrowa pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego, późniejszego generała Wojska Polskiego wyruszyła o godz. 2:42 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa, rozpoczynając zakończoną sukcesem w 1918 roku - po 123 latach zaborów - drogę ku odzyskaniu niepodległości. W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej – jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) – uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 roku, tradycja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej trwa dziś. W poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku uczestnicy tegorocznego LIV (39. po wojnie) Marszu Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej modlili się w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny. Po Mszy Św. miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania repliki sztandaru I Kompanii Kadrowej ufundowanej przez UdSKiOR. Ojcem Chrzestnym sztandaru został minister Jan Józef Kasprzyk, który jest jednocześnie Honorowym Komendantem "Kadrówki". Następnie Szef Urzędu wraz z uczestnikami tegorocznego Marszu uczcili pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego spoczywających w sarkofagach w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Po złożeniu kwiatów przy Krzyżu Katyńskim uczestnicy Marszu udali się na Mały Rynek, gdzie wieczorem odbyła się tradycyjna lekcja śpiewania piosenek legionowych. Dzień zakończył uroczysty apel przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Garncarskiej 26, podczas którego Szef UdSKiOR wręczył osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz środowiska "Kadrówki" i piłsudczyków medale "Pro Patria" oraz "Pro Bono Poloniae". Wczesnym rankiem we wtorek 6 sierpnia odbył się uroczysty apel, po którym wyruszającą z krakowskich Oleandrów kolumnę marszową żegnał minister Kasprzyk.

Pamiętając o tym wydarzeniu przed stu pięcioma laty, będącym za sprawą słów Józefa Piłsudskiego skierowanych do Kadrowiaków "Wszyscy jak tu się zebraliście, jesteście żołnierzami polskimi" datą symbolicznego po latach zaborów odrodzenia się Wojska Polskiego, 6 sierpnia 2019 roku pod poznańską tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego delegacja Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w składzie: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej mjr Władysław Opiat i członek Klubu Dziewięćdziesięciolatków ppłk Antoni Załuski wraz z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko "Ostra Brama" oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Kolejnym punktem obchodów rocznicowym w tym dniu była Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym przez Proboszcza Garnizonu Poznań ks. płk. Mariusza Stolarczyka w intencji Żołnierzy 1 Kompanii Kadrowej i Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w której uczestniczyło sześciu oficerów, członków naszego stowarzyszenia, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem, wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz członkiem Klubu Dziewięćdziesięciolatków ppłk. Stefanem Sobczykiem. Warto dodać, że za sprawą naszego stowarzyszenia wymarsz 1 kompanii kadrowej, jako wydarzenie historyczne zostało wpisane do opracowanego w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich, związanych z wydarzeniami historycznymi w 2019 roku".

Niestety, po raz kolejny w tym roku w zaplanowanych na terenie Poznania uroczystościach związanych bezpośrednio z osobą Józefa Piłsudskiego nie uczestniczyli, co nas jako stowarzyszenie w ogóle nie dziwi, przedstawiciele odrębnego stowarzyszenia oficerów rezerwy noszącego także imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, rzekomo posiadającego w Wielkopolsce, głównie w Poznaniu aż 10 kół, notabene w większości zrzeszającego nie oficerów i kojarzonego za Krajowym Rejestrem Sądowym z osobą prezesa Stanisława Tomaszkiewicza. Co więcej, to właśnie temu stowarzyszeniu oficerów rezerwy resort obrony narodowej 15 maja br. wypowiedział, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, obowiązujące od czerwca 2008 roku porozumienie o współpracy (patrz tutaj ).

Wstecz