KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


30.04.2019

PROKURATURA PO RAZ KOLEJNY ODMAWIA PANU TOMASZKIEWICZOWI

Tekst: Jacenty Góral

Wychodząc naprzeciw, w mojej ocenie nierzetelnej polityce informacyjnej władz stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej ZOR RP, polegającej na braku informowania opinii publicznej o posunięciach władz ZOR RP, a w szczególności pana Stanisława Tomaszkiewicza, dotyczących w swojej treści mnie osobiście pragnę poinformować opinię publiczną, w tym szczególnie szeregowych członków i sympatyków ZOR RP o finale kolejnego wniosku pana Tomaszkiewicza i ZOR RP wobec mojej osoby skierowanego do prokuratury.

Pan Stanisław Tomaszkiewicz miał nie tylko złą passę w prowadzonej i zakończonej sprawie przed sądem koleżeńskim ZOR RP (patrz tutaj ), ale również w sprawach przed sądami powszechnymi (patrz tutaj i tutaj ). Tym razem, pan Tomaszkiewicz złożył do prokuratury 19 marca br., uzupełnione 26 marca i 18 kwietnia zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie na szkodę ZOR RP, jego samego i wielu innych członków ZOR RP czynu zabronionego z art. 212 § 1 kk, tj. pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć wnioskodawcę w opini publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności wraz z wnioskiem o ściganie mnie za ten czyn z urzędu. Zawiadomienie zostało rozpatrzone w dniu dzisiejszym wydaniem kolejnego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia i ścigania mnie z urzędu, zaznaczając przy tym, że wnioskodawca może złożyć w tej sprawie wniosek z oskarżenia prywatnego (poprzednia odmowa, także z ww. artykułu miała miejsce 17 listopada 2016 roku). Powyższą informację, Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego jestem prezesem pragnie za pośrednictwem naszej witryny www przekazać wszystkim Internautom zainteresowanym charakterem prowadzonej przez ZOR RP działalności, notabene nie tylko w mojej ocenie dalekiej od statutowej dewizy: "Bóg - Honor - Ojczyzna", gdyż jestem przekonany, że sam ZOR RP z własnej inicjatywy tego nie uczyni, jak to miało miejsce także w poprzednich wyżej opisanych sprawach.

Wstecz