KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


20.09.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Pierwsze, po letniej przerwie spotkanie członków poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia miało miejsce, tradycyjnie już w piątek 20 września. Witając wszystkich przybyłych prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt krótko scharakteryzował przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu trzech miesięcy minionego, jakże upalnego w tym roku lata. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral przedstawił w szczegółach zakończone przed paroma dniami umorzone postępowanie sądowe wszczęte po raz kolejny przez pana Tomaszkiewicza prywatnym aktem oskarżenia wniesionym przeciwko niemu (więcej o tej sprawie tutaj). Omówiono także wydarzenia najbliższego miesiąca, w tym obchody 80. rocznicy pierwszych egzekucji w Lasach Palędzko-Zakrzewskich, w którą to uroczystość jako stowarzyszenie jesteśmy mocno zaangażowani oraz obchodzone już tradycyjnie w październiku Święto Związku.


Wstecz