KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


17.09.2019

SPRAWA SĄDOWA Z WNIOSKU PANA TOMASZKIEWICZA UMORZONA

Tekst: Admin

Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pragnie poinformować, że wniesiony przez pana Stanisława Tomaszkiewicza w lipcu br. do sądu rejonowego prywatny akt oskarżenia przeciwko płk. Jacentemu Góralowi, będący następstwem dokonanej w kwietniu br. przez prokuraturę odmowy wszczęcia z urzędu przeciwko naszemu prezesowi kolejnego już dochodzenia z art. 212 § 1 kk (więcej o tej sprawie tutaj ) został rozpoznany w dniu dzisiejszym na posiedzeniu pojednawczym. Na podstawie zaproponowanej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego możliwości pojednania, na którą nasz prezes przystał sąd postanowił umorzyć postępowanie. Nadal pozostają bez oceny co to zgodności z prawem działania pana Stanisława Tomaszkiewicza i władz ZOR RP opisane chociażby tutaj , tutaj i tutaj , niezgodne ze statutem tegoż stowarzyszenia i zwykłą ludzką przyzwoitością, z oczywistych względów nie będące z woli wnioskodawcy przedmiotem zakończonego w dniu dzisiejszym postępowania. Zarząd stowarzyszenia jest przekonany, że działalność pana Stanisława Tomaszkiewicza w strukturach ZOR RP zostanie wkrótce rzetelnie oceniona przez stosowne organy, podobnie jak to zrobił Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wypowiadając temu stowarzyszeniu 15 maja br. zawarte przed laty porozumienie o współpracy (patrz więcej tutaj ).

Wstecz