KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


20.01.2020

KOMUNIKAT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DOTYCZĄCY ZOR RP

Tekst i skan: Admin

Wychodząc naprzeciw, po raz kolejny w ocenie władz naszego stowarzyszenia nierzetelnej polityce informacyjnej stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie, tj.: Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej ZOR RP i niestety często mylonego z naszym stowarzyszeniem, jako odrębne stowarzyszenie w trosce o ochronę naszego wizerunku niniejszym informujemy, że opublikowany w dniu dzisiejszym Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, pod pozycją nr 8 zawiera prezentowaną poniżej treść Komunikatu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2019 roku Porozumienia o Współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, reprezentowanym przez pana Stanisława Tomaszkiewicza. O postępowaniu prowadzonym przez resort obrony narodowej i podstawach podjęcia takiej decyzji pisaliśmy tutaj , a sam prezentowany niżej dokument w wersji PDF można pobrać także tutaj , gdyż na stronach www i fanpage ZOR RP zainteresowane osoby informacji dotyczącej całego przebiegu, jak i opisanego tutaj finału tej sprawy niestety nie znajdą.

Podsumowując można powiedzieć, że stowarzyszenie oficerów rezerwy o podobnie brzmiącej do naszej nazwie, jak widać nie tylko w naszej ocenie za sprawą przede wszystkim osoby i działalności pana Stanisława Tomaszkiewicza i innych członków oficerów politycznych okresu PRL, a także członków władz tego stowarzyszenia podających się za oficerów, a nawet nie mających w swoim życiorysie faktu pełnienia w jakiejkolwiek formie służby wojskowej doczekało się jedynie słusznej w tym przypadku decyzji szefa resortu obrony narodowej o rozwiązaniu porozumienia o współpracy. Ta decyzja w naszej ocenie może jednak wywołać w odbiorze społecznym mylne wrażenie, że inne stowarzyszenia zrzeszające byłych żołnierzy Wojska Polskiego działają w podobny sposób i mają podobne do ZOR RP kadry i "osiągnięcia" szkodzące ogółowi środowisk zrzeszających żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, w tym także jak nasze stowarzyszenie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż działalności naszego stowarzyszenia, w którego szeregi nie mogą zgodnie z naszym Statutem wstąpić osoby pełniące w latach 1943-1989 służbę wojskową, jak chociażby pan Stanisław Tomaszkiewicz w korpusie osobowym oficerów politycznych oraz w formacjach, których celem nie była niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej przyświeca dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna" widniejąca na sztandarach wojskowych i realizacja celów zapisanych w Statucie stowarzyszenia, a każdy z czytających te słowa może sam wyrobić sobie opinię co do ich realizacji przez każde z takich stowarzyszeń i prowadzoną z tego tytułu politykę informacyjną lub jej brak.

Wstecz