KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


6.08.2020

106. ROCZNICA WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                           


Sformowana przez Piłsudskiego 1. Kompania Kadrowa pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego, późniejszego generała Wojska Polskiego wyruszyła o godz. 2:42 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa, rozpoczynając zakończoną sukcesem w 1918 roku - po 123 latach zaborów - drogę ku odzyskaniu niepodległości. W 1921 roku Komendant Krakowskiego Okręgu Związku Strzeleckiego (ZS) kpt. Wacław Denhoff-Czarnocki zaproponował, aby ósmą rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej – jednocześnie święto Związku (6 sierpnia) – uczcić szczególnie uroczyście. Pomysł marszu został zrealizowany po raz pierwszy w 1922 r. Z powojenną przerwą do 1981 roku, tradycja Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej trwa do dziś. W środę, 5 sierpnia 2020 roku uczestnicy tegorocznego LV (40. po wojnie) Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej modlili się w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny. Dzień zakończył uroczysty capstrzyk na Kopcu Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu. Wczesnym rankiem w czwartek 6 sierpnia odbył się uroczysty apel, po którym wyruszającą z krakowskich Oleandrów kolumnę marszową żegnał m.in. minister Jan Józef Kasprzyk.

Pamiętając o tym wydarzeniu przed stu sześcioma laty, będącym za sprawą słów Józefa Piłsudskiego skierowanych do Kadrowiaków "Wszyscy jak tu się zebraliście, jesteście żołnierzami polskimi" datą symbolicznego po latach zaborów odrodzenia się Wojska Polskiego, 6 sierpnia 2020 roku pod poznańską tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego delegacja Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta zapaliła znicz. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych wymarszu 1. Kompanii Kadrowej w Poznaniu ujętych jako wydarzenie historyczne nie tylko w załączniku nr 10 do "Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych", ale również za sprawą naszego Związku w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich związanych z wydarzenami historycznymi w 2020 roku była odprawiona w piątek 7 sierpnia w Kościele Garnizonowym Msza św. w intencji żołnierzy 1. Kompanii Kadrowej i pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył Proboszcz Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk z udziałem delegacji oficerów, członków naszego stowarzyszenia, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem, wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału stowarzyszenia w Poznaniu kpt. Edwinem Smykowskim z małżonką.

W ujętych w ww. "Kalendarium..." zaplanowanych na terenie Poznania uroczystościach upamiętniających 106. rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej, ściśle związanego z działalnością Józefa Piłsudskiego, byliśmy w tym roku niestety nie tylko jako stowarzyszenie całkowicie osamotnieni. Ponadto warto zaznaczyć, że po raz kolejny w obchodach nie uczestniczyli, z uwagi na ograniczenia wywołane sytuacją epidemiczną chociażby w symbolicznym zakresie, przedstawiciele odrębnego stowarzyszenia oficerów rezerwy, któremu także patronuje Marszałek Józef Piłsudski, posiadającego rzekomo w Wielkopolsce, głównie w Poznaniu aż 10 kół, notabene w większości zrzeszającego nie oficerów i kojarzonego za Krajowym Rejestrem Sądowym z osobą zmarłego w lipcu br. Stanisława Tomaszkiewicza, o którym jako stowarzyszenie pisaliśmy tutaj .

Wstecz