KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


20.06.2021

100. ROCZNICA URODZIN GENERAŁA BRYGADY JANA PODHORSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

aby powiększyć grawerton, kliknij na jego miniaturę W niedzielę, 20 czerwca 2021 roku o godzinie 16:00 rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu uroczystości Setnej Rocznicy Urodzin Jana Podhorskiego, zorganizowane przez rodzinę Dostojnego Jubilata, Generała Brygady Wojska Polskiego i Członka Honorowego naszego stowarzyszenia. Odprawionej w 100. urodziny Jana, z podziękowaniami za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo Mszy Św. przewodniczył Proboszcz ks. Tomasz Buliński. Fragment Pisma Świętego odczytał wnuk Jubilata Bartłomiej, a życiorys i zasługi Jana Podhorskiego nie tylko dla Ojczyzny, ale także dla najbliższych w swoim kazaniu przedstawił ks. Leonard Poloch. Natomiast Wikariusz ks. Radosław Ślendak wręczył Jubilatowi oprawioną Pamiątkę tej Mszy Świętej, wykonanej na wzór Pamiątki Pierwszej Komunii Świętej. Po Eucharystii uczestnicy uroczystości przystąpili do składania życzeń Dostojnemu Jubilatowi, a reprezentując władze naszego stowarzyszenia wiceprezes mjr Jacek Behrendt obok osobiście przekazanych życzeń przekazał na ręce Generała prezentowany powyżej okolicznościowy grawerton (po kliknięciu widocznej miniatury obraz zostanie powiększony). Rodzina wraz z Jubilatem pozowała przed wejściem do kościoła do pamiątkowego zdjęcia. Następnie członkowie organizacji Młodzież Wszechpolska zorganizowali na cześć Jubilata okolicznościowy happening. Odpalono race i fajerwerki, zaśpiewano Dwieście Lat i Hymn Młodych, pieśń powstałą w 1926 roku jako hymn Obozu Wielkiej Polski, którego autorem tekstu był Jan Kasprowicz, a śpiewany jest do melodii "Warszawianki 1831". Po czym najbliższa rodzina kontynuowała uroczystości udając się do restauracji na okolicznościowe spotkanie. Zarówno przed kościołem, jak i w restauracji organizator uroczystości wystawił 10 plansz formatu 100 x 70 cm zaprojektowanych przez mjr. Jacka Behrendta i wykonanych w ramach realizowanego przez Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 2019 roku projektu "Niezłomny Wielkopolanin" poświęconego i opartego na życiorysie przedwojennego harcerza, uczestnika kampanii wrześniowej, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej walczącego w Powstaniu Warszawskim i uczestnika powojennego antykomunistycznego podziemia gen. bryg. Jana Podhorskiego, który to projekt jako zlecone zadanie publiczne w zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" w ramach otwartego konkursu wsparł finansowo i zlecił naszemu stowarzyszeniu szef resortu obrony narodowej minister Mariusz Błaszczak, projektu zrealizowanego z udziałem uczniów i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu (patrz tutaj ).


Wstecz