KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2021 ROKU


10.06.2021

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM I FINALISTOM
DZIEWIĄTEJ EDYCJI KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"


Tekst i zdjęcia: Admin

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych całej Wielkopolski dziewiątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski". Tegoroczny Konkurs patronatem honorowym objęli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, a patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł. W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło 65 dwuosobowych drużyn reprezentujących 51 wielkopolskich placówek oświatowych. Po raz kolejny Laureaci Konkursu w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych na podstawie otrzymanego dyplomu (aby powiększyć przykład takiego dyplomu proszę kliknąć na przedstawioną obok jego miniaturę) i na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia 110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2021 roku nabyli prawo do uzyskania dwóch punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, co jest przez Organizatorów Konkursu odczytywane jako przejaw uznania przez władze oświatowe województwa wielkopolskiego dla wysokiej rangi i poziomu merytorycznego przedsięwzięcia.

10 czerwca na sali gimnastycznej współorganizatora Konkursu, tj. Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu miało miejsce, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu. Laureaci Konkursu byli znani już 23 marca, kiedy odbył się w trybie zdalnym jego finał (kliknij tutaj ), a powrót szkół do nauczania w trybie stacjonarnym umożliwił zorganizowanie tego przedsięwzięcia, połączonego z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów przybyłym laureatom oraz finalistom. Na uroczystość stawiło się 10 drużyn wraz z opiekunami, reprezentujących sześć wielkopolskich szkół podstawowych oraz cztery szkoły ponadpodstawowe. W imieniu gospodarza uroczystości pani dyrektor Aldony Feder przybyłych powitał pomysłodawca Konkursu wiceprezes mjr Jacek Behrendt, w tym szczególnie gorąco przedstawicieli instytucji, których szefowie przyznali patronat honorowy temu przedsięwzięciu, w osobach wicekurator oświaty pani Aleksandry Kuź i mjr. Roberta Nowaka, reprezentującego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Obecny był także płk Jacenty Góral, prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który obok dyrektor szkoły i wiceprezesa wchodził w skład Komisji Konkursowej. Po krótkim wprowadzeniu i podsumowaniu konkursu dokonanym przez mjr. Jacka Behrendta panie dyrektor szkoły i wicekurator oświaty wręczyły obecnym na uroczystości finalistom Konkursu przyznane nagrody i dyplomy. Przed dekoracją laureatów w krótkim recitalu pieśni patriotycznych zakończonym pieśnią "My, Pierwsza Brygada", będącą od 2007 roku oficjalną Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego zaprezentowały się przedstawicielki szkolnego chóru, nagrodzone za swój występ gromkimi brawami. W dekoracji laureatów panie wspomógł przedstawiciel wojska mjr Robert Nowak. Uroczystość zakończyły wystąpienia pani wicekurator oświaty, dyrektor szkoły i prezesa naszego stowarzyszenia. Więcej na temat przebiegu samego Konkursu, jak również zdjęć z tej uroczystości dostępne sa w zakładce Konkursy.

W nawiązaniu do tej uroczystości i organizowanych od dziewięciu lat konkursów, w imieniu obu organizatorów tegorocznej edycji Konkursu wiceprezes mjr Jacek Behrendt udzielił red. Łukaszowi Maciejewskiemu wywiadu będącego treścią audycji "Temat dnia" wyemitowanego na antenie TVP3 Poznań, tuż po głównym wydaniu Teleskopu.

Wstecz