KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


12.05.2022

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM I FINALISTOM
DZIESIĄTEJ EDYCJI KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"


Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor
Video: Teleskop (Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu)

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu zorganizował dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych całej Wielkopolski dziesiątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski". Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, a wsparcia Organizatorom udzielili: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W tegorocznej jubileuszowej edycji Konkursu brały udział 82 dwuosobowe drużyny reprezentujące 54 wielkopolskie placówki oświatowe. Po raz kolejny Laureaci Konkursu w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych (10 uczniów) na podstawie otrzymanego dyplomu, którego skan można zobaczyć po kliknięciu widocznej wyżej miniatury i stosownego wpisu na świadectwie ukończenia szkoły otrzymali dodatkowe dwa punkty uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, co jest przez Organizatorów Konkursu odczytywane jako przejaw uznania przez władze oświatowe województwa wielkopolskiego dla wysokiej rangi i poziomu merytorycznego Konkursu.

W czwartek 12 maja 2022 roku, dokładnie w 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego w Sali Herbowej Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej jubileuszowej edycji Konkursu, którego Laureaci byli już znani 17 marca, kiedy odbył się w trybie zdalnym finał (kliknij tutaj ). W imieniu Organizatorów wszystkich przybyłych powitał pomysłodawca Konkursu i członek konkursowego jury wiceprezes mjr Jacek Behrendt, w tym szczególnie gorąco przedstawicieli instytucji, których szefowie przyznali patronat honorowy temu przedsięwzięciu, w osobach: Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi Teresy Masłowskiej, Wicekuratora Oświaty Zbigniewa Talagi i ppłk. Marcina Kuzimskiego, reprezentującego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Obecny był także przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej mjr Zenon Wechmann oraz członkowie Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na czele z członkiem honorowym gen. bryg. Janem Podhorskim oraz prezesem płk. Jacentym Góralem, który obok także obecnej na uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu Aldony Feder i wiceprezesa wchodził w skład Komisji Konkursowej. Jako pierwszy głos zabrał Wicekurator Oświaty, który odczytał adresowany do Organizatorów i Uczestników uroczystości list Ministra Oświaty i Nauki Przemysława Czarnka, który cytując poetę Jana Lechonia m.in. napisał: "Piłsudski głosił wciąż te same prawdy honoru, poświęcenia, miłości ojczyzny - tylko że nie były one dla niego, jak dla wielu Polaków, pustym dźwiękiem, ale rzeczywistością, za którą stało całe jego życie". Po tym wystąpieniu Pani Teresa Masłowska odczytała list Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, który m.in. napisał: "Marszałek całe swoje życie poświęcił idei niepodległej Polski, a jego postawa i dokonania do dziś stanowią wzór patriotyzmu. Cieszę się, że mamy w Wielkopolsce szkoły i nauczycieli, które kształtują młodych ludzi w oparciu o wartości, drogie sercu każdego Polaka. Polska potrzebuje wykształconej młodzieży, która śmiało podejmuje najtrudniejsze wyzwania. Jestem przekonany, że podążając drogą Marszałka Piłsudskiego, swoją odwagą, wiedzą i pracą sięgniecie po najwyższe laury, bo cechy te prowadzą we współczesnym świecie do sukcesów". Następnie, po krótkim podsumowaniu Konkursu dokonanym przez mjr. Jacka Behrendta dyrektor szkoły i prezes naszego stowarzyszenia wręczyli obecnym na uroczystości Finalistom przyznane nagrody i dyplomy. Przed dekoracją Laureatów w krótkim recitalu pieśni patriotycznych zaprezentował się Chór Szkoły Podstawowej Nr 18 prowadzony przez panią Annę Niewiadomską, którego występ zakończony pieśnią "My, Pierwsza Brygada" będącą od 2007 roku oficjalną Pieśnią Reprezentacyjną Wojska został nagrodzony gromkimi brawami. Uroczystość zakończyły wystąpienia dyrektor szkoły i prezesa naszego stowarzyszenia, po których zaproszono wszystkich obecnych na przygotowany za sprawą Wojewody Wielkopolskiego słodki poczęstunek. Więcej na temat przebiegu samego Konkursu, jak również zdjęć z tej uroczystości dostępne jest w zakładce Konkursy.

Po raz kolejny uroczyste podsumowanie i ceremonia wręczenia nagród laureatom i finalistom Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" było wydarzeniem, które zainteresowało przybyłą do Urzędu Wojewódzkiego ekipę TVP3 Oddział w Poznaniu, a wiceprezes mjr Jacek Behrendt udzielił pani redaktor krótkiej wypowiedzi. Materiał dostępny poniżej był jednym z wielu tematów wyemitowanego w tym dniu na antenie TVP3 Poznań głównego wydania Teleskopu (link do całej audycji w nagłówku niniejszej informacji, gdzie materiał o podsumowaniu konkursu rozpoczyna się w 15 minucie i 8 sekundzie programu).

Wstecz