KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


19.03.2022

IMIENINY MARSZAŁKA PATRONUJĄCEMU NASZEMU STOWARZYSZENIU


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             


Dla stowarzyszenia kultywującego pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim dzień 19 marca jest datą szczególną, to przecież Imieniny Marszałka będące nieformalnym świętem ustanowionym przed laty, kiedy to legioniści Józefa Piłsudskiego w 1915 roku zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II RP Imieniny Marszałka obchodzono w całym kraju z należną czcią i powagą, a jednocześnie bardzo radośnie.

Sobota 19 marca 2022 roku, z inicjatywy naszego stowarzyszenia w sposób szczególny kultywującego pamięć o Pierwszym Marszałku Polski Józefie Piłsudskim, w "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2022 roku" opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego już po raz kolejny zostały ujęta jako obchody Imienin Marszałka. Proboszcz Garnizonu Poznań ks. ppłk kan. Paweł Piontek, za sprawą naszego stowarzyszenia modlił się podczas wieczornej Mszy świętej w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego, co słychać w materiale dźwiękowym dostępnym powyżej. Delegacji Związku przewodniczyły jego władze, w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta. Niestety, od czasu umieszczenia na ścianie Zamku Cesarskiego w Poznaniu tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, po raz pierwszy z powodu remontu torowiska i nawierzchni ulicy Świętego Marcina, zarówno tablica, jak i jej bezpośrednie sąsiedztwo nie były dostępne dla mieszkańcow i to sprawiło, że jako stowarzyszenie nie złożyliśmy jak co roku w dniu imienin Józefa w tym miejscu wiązanki kwiatów. Natomiast finał tegorocznej jubileuszowej dziesiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", o czym jest także mowa w ww. "Kalendarium...", którego pomysłodawcą i koordynatorem od pierwszej edycji jest mjr Jacek Behrendt, z rekordową liczbą uczestników miał miejsce dwa dni wcześniej 17 marca (patrz zakładka Konkursy oraz tutaj ).


Wstecz