KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


14.05.2023

INFORMACJA O ŚMIERCI CZŁONKA KLUBU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATKÓW

Tekst: Admin

Dotarła do nas smutna informacja, że w dniu dzisiejszym 14 maja 2023 roku o godz. 11:05 po krótkiej chorobie odszedł na wieczną wartę hospitalizowany w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu oficer Wojska Polskiego, członek Klubu Dziewięćdziesięciolatków naszego stowarzyszenia, nasz Drogi Kolega ppłk Antoni Załuski. Służbę wojskową rozpoczął w sierpniu 1946 roku wstępując jako ochotnik do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej we Wrocławiu, którą ukończył we wrześniu 1950 roku. Tuż po promocji, jako podporucznik Wojska Polskiego został skierowany do pełnienia służby w 16. batalionie saperów w Żarach, a od grudnia 1963 roku pełnił służbę w stopniu kapitana jako wykładowca Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych. W październiku 1967 roku awansowany na stopień majora. Po marcu 1968 jako bezpartyjny kontynuował służbę w Wydziale Technicznym. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Awansowany na stopień podpułkownika w październiku 1985 roku. Po osiągnięciu 60 roku życia, po 43 latach służby w czerwcu 1989 roku ze stanowiska Szefa Saperów WSOWPanc został przeniesiony do rezerwy. Do Związku wstąpił w październiku 2006 roku, a po kolejnym rozłamie w Związku kierowanym z naruszeniem statutu przez grupę byłych oficerów politycznych, od 2016 roku zdecydował się kontynuować swoją przynależność do środowiska piłsudczyków będąc członkiem założycielem naszego stowarzyszenia, uzyskując w lutym 2018 roku miano i godność członka Klubu Dziewięćdziesięciolatków (patrz tutaj ). Odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Requiescant in pace.

Uroczystości pogrzebowe śp. Pułkownika Antoniego Załuskiego rozpocznie w poniedziałek 22 maja o godz. 11:30 Msza św. pogrzebowa w Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, po której będą one kontynuowane o godz. 13:30 w kaplicy na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

Wstecz