KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


27.12.2017

99. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919

Tekst i zdjęcia: Admin

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było powstaniem polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy - zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje - doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Zwycięskie powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

27 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu rozpoczęła się część główna oficjalnych uroczystości upamiętniających 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, których organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Niestety, decyzją organizatorów uroczystość odbyła się bez udziału wojskowej asysty honorowej, a Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prawdopodobnie jako jedyne pośród stowarzyszeń kombatanckich działających na terenie Wielkopolski nie otrzymał od organizatorów imiennego zaproszenia do uczestnictwa w tych obchodach. Pomimo braku oficjalnego zaproszenia, w obchodach wzięły oczywiście także udział władze naszego stowarzyszenia w składzie: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej mjr Władysław Opiat wraz z małżonką. Okolicznościowe przemówienia kolejno wygłosili: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego poseł Bartłomiej Wróblewski oraz wiceprezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dr Zdzisław Kościański. Warto w tym miejscu odnieść się do słów marszałka Marka Woźniaka, który odnosząc się do bieżącej sytuacji w kontekście zbliżających się obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego powiedział: "Może uda nam się uniknąć uwikłania tych obchodów w bieżącą politykę? Może uda się uniknąć pouczanek o przywracaniu prawdziwego sensu słowom, wartościom i czynom, i czasie, który chciał uśmiercić historię? Może uda się uniknąć licytacji kto jest większym patriotą i lepszym Polakiem? Może uda się wreszcie odzyskać udział Wojska Polskiego w uroczystościach, z jego ceremoniałem, który jest naszym wspólnym dziedzictwem narodowym i nie powinien być wykorzystywany politycznie? Czy to zbyt wygórowane oczekiwania? Czas pokaże". Niestety w naszej ocenie, przy okazji m.in. tegorocznych obchodów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pokazał wbrew oficjalnie głoszonemu stanowisku, że wszystkie stowarzyszenia działające na terenie Wielkopolski traktuje na równi, poprzez nie ujęcie naszego stowarzyszenia w rozdzielniku wysyłanych zaproszeń, dokonując swoistej oceny kto zdaniem Urzędu jest większym patriotą i lepszym Polakiem (dając przy tym wiarę m.in. słowom i działalności takich osób jak pan Stanisław T., słusznie kojarzony ze stowarzyszeniem o podobnie brzmiącej nazwie Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, który świadomie wprowadza w błąd wiele instytucji państwowych, samorządowych, stowarzyszeń, organizacji i zwykłych obywateli wspierających idee propiłsudczykowskie w społeczeństwie z premedytacją prezentując nieprawdziwe dane dotyczące liczebności, struktur i działalności stowarzyszenia oraz komitetu, co ważniejsze działalności tego pana i stowarzyszenia naruszających także statut (patrz: tutaj , tutaj , tutaj ), a także bezpodstawnie, w ocenie sądów pozywający władze naszego stowarzyszenia o naruszenie dóbr osobistych i zniesławienie - patrz przegrane sprawy tutaj ? Pragniemy zatem, używając słów marszałka Woźniaka publicznie zapytać: Czy jako jedno z wielu stowarzyszeń kombatanckich mamy zbyt wygórowane oczekiwania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o równe traktowanie wszystkich działających na terenie Wielkopolski stowarzyszeń? Powracając jeszcze do cytowanej wypowiedzi Pana marszałka należy powiedzieć, że używając wielokrotnie słowa "może" Pan marszałek zostawił sobie jednak furtkę, na wypadek gdyby w przyszłym roku stanowisko organizatora obchodów w kwestiach wyżej poruszonych miałoby nie ulec zmianie. Po zakończeniu przemówień narrator uroczystości odczytał imienną listę Powstańców wraz z pełnionymi w okresie powstania funkcjami godnych zdaniem organizatorów obchodów szczególnego upamiętnienia. Przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów, po czym uczestnicy obchodów po odśpiewaniu "Roty" przemaszerowali do Poznańskiej Fary, gdzie uroczystej Mszy św. w intencji Powstańców przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek. Od godziny 16-stej na Placu Wolności rozlokował się obóz powstańczy, którego atrakcją była m.in. replika pojazdu pancernego Ehrhardt M17, który to pojazd Powstańcy zdobyli w Budzyniu w 1919 roku.


Wstecz