KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


19.03.2018

IMIENINOWE SPOTKANIE POD TABLICĄ MARSZAŁKA W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Dla stowarzyszenia kultywującego pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim dzień 19 marca jest datą szczególną, to przecież Imieniny Marszałka czyli nieformalne święto ustanowione przed laty, kiedy to legioniści Józefa Piłsudskiego w 1915 roku zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II RP Imieniny Marszałka obchodzono w całym kraju z należną czcią i powagą, a jednocześnie bardzo radośnie.

W poniedziałek 19 marca z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu pod tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu spotkało się kilkanaście osób pragnący w dniu imienin Józefa złożyć hołd Marszałkowi. W tym szczególnym dniu, pod jedyną dostępną publicznie ogółowi poznaniaków tablicą Marszałka po raz kolejny nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzeni pod tablicą członkowie czterech stowarzyszeń i organizacji za sprawą Małgorzaty Jagielskiej wysłuchali historii obchodów tego dnia w okresie II Rzeczypospolitej, po czym przybyłe delegacje złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Na górze, pod samą tablicą umieszczono pięć doniczek z prymulkami, gdyż ulubione przez Marszałka sasanki nie były jeszcze dostępne w sprzedaży w poznańskich kwiaciarniach. Na zakończenie zgromadzeni zaopatrzeni przez prezesa poznańskich wilniuków w śpiewniki zaśpiewali kilka zwrotek dwóch pieśni legionowych. Po spotkaniu pod tablicą był jeszcze czas na szklankę herbaty bądź kawy wypitą z przyjaciółmi naszego stowarzyszenia w naszej pobliskiej siedzibie.

Warto zaznaczyć, że z tej okazji, podobnie jak i 5 grudnia ubiegłego roku, w 150 rocznicę urodzin Marszałka, przez cały dzień nie pozostawili żadnych śladów swojej obecności w tym miejscu przedstawiciele stowarzyszenia o bliźniaczo brzmiącej nazwie (bez przymiotnika Wielkopolski), dla których jak widać tylko na papierze 19 marca jest świętem tegoż stowarzyszenia. Stowarzyszenie to jest bardziej znane z licznych przegranych spraw sądowych wszczynanych z inicjatywy podającego się za prezesa p. Stanisława T., o których pisaliśmy już wcześniej, gdyż dotyczyły bezpośrednio władz naszego stowarzyszeniana (kliknij tutaj ) oraz zakończonego przed sądem postępowania prowadzonego przez policję w Wolsztynie i uznania za winnych bezprawnego noszenia munduru i odznak oficera Wojska Polskiego czterech członków tegoż stowarzyszenia, w większości posiadających stopień szeregowego lub równorzędny Wojska Polskiego, w tym podającego się za wiceprezesa Macieja M. (kliknij tutaj ). Ponadto, z inicjatywy jednego z poznańskich parlamentarzystów przed Prokuraturą Okręgową w Poznaniu toczy się postępowanie przeciwko licznym naruszeniom prawa przez władze tego stowarzyszenia, czynione głównie z inicjatywy i przez Stanisława T., a 16 marca br. przedstawiciele tegoż stowarzyszenia, jak dotąd jeszcze nadal, co nas mocno dziwi, wspieranego przez dowódców nie tylko poznańskich jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej spotkali się w Poznaniu z wiceprzewodniczącym opozycyjnej wobec rządu partii jaką jest Platforma Obywatelska, aby wyrazić swój sprzeciw wobec zapisów tzw. ustawy degradacyjnej, o czym doniósł w swoim sobotnio-niedzielnym wydaniu z dnia 17 marca Głos Wielkopolski. Członkowie władz tegoż stowarzyszenia, jeśli w ogóle są oficerami, to w większości oficerami politycznymi pełniącymi służbę przed 1989 rokiem, wolą jak widać zajmować się bieżącą polityką popierając ugrupowania wobec rządu opozycyjne niż zorganizować w Poznaniu, w siedzibie swoich władz naczelnych obchody własnego święta. Jedynymi miastami, jak podaje strona internetowa stowarzyszenia o bliźniaczo podobnej nazwie do naszego stowarzyszenia, w których obchody Imienin Marszałka zorganizowały zdaniem Stanisława T. bardzo liczne i rozbudowane struktury organizacyjne pozostaje tylko Bydgoszcz i Legionowo. Przypomnijmy mowa tutaj o stowarzyszeniu, które przy okazji planów budowy pomnika Marszałka w Poznaniu wyceniło same tylko koszty zorganizowanej w tym celu przez siebie zbiórki publicznej na kwotę bagatela dwustu tysięcy złotych. Jakie stowarzyszenie, taka i działalność.


Wstecz