KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


26.11.2019

PREZYDENT KONINA TAKŻE ODMÓWIŁ WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI ZOR RP

Tekst i skan: Admin

aby powiększyć skan dokumentów, kliknij na jego miniaturę Wychodząc naprzeciw, po raz kolejny w ocenie władz naszego stowarzyszenia nierzetelnej polityce informacyjnej stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie, tj.: Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej ZOR RP i niestety często mylonego z naszym stowarzyszeniem, w trosce o ochronę wizerunku naszego stowarzyszenia pragnę poinformować, że prezentowana obok informacja (aby powiększyć, kliknij rysunek) dostępna na fanpage ZOR RP podpisana przez Stanisława Tomaszkiewicza, dotycząca posiedzenia Zarządu Krajowego ZOR RP w dniu 5 grudnia w sali Urzędu Miejskiego w Koninie jest co najmniej od 26 listopada nieaktualna, kiedy to jak widać z prezentowanego wyżej pisma niedoszły gospodarz planowanego spotkania odmówił wsparcia ZOR RP w tej sprawie, a Stanisław Tomaszkiewicz stosownego sprostowania podanej wcześniej informacji już nie zamieścił. W tej sprawie budzi zdziwienie fakt, że Pan Prezydent Konina podjął decyzję o nieodpłatnym zorganizowaniu przedmiotowego spotkania w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie 5 grudnia w godz. 10-15, już w 2-3 godziny procedowania w Urzędzie otrzymanego 4 listopada o godz. 14:35 od Stanisława Tomaszkiewicza drogą e-mailową pisma o następującej treści: ''Zwracam się do Pana Prezydenta o wyrażenie zgody (i drobną pomoc logistyczną) na odbycie obrad Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 5 lub 6 grudnia 2019 r. w Koninie (około 40 osób).'' Pismo nie zawierało żadnego uzasadnienia bądź jakichkolwiek wyjaśnień, dlaczego posiedzenie musi się odbyć właśnie w Koninie, że ponad dwa miesiące temu organizacji takiego spotkania ZK ZOR RP odmówił już Marszałek Województwa Śląskiego (więcej o tej sprawie tutaj ), że minister obrony narodowej wypowiedział ZOR RP porozumienie o współpracy (patrz tutaj ), kim jest Stanisław Tomaszkiewicz i reprezentowane przez niego stowarzyszenie, a także jaką "drobną pomoc logistyczną" miał na myśli wnioskodawca i co ważniejsze czy wyrażona zgoda dotyczyła również tej pomocy? Dziwne, że na podstawie tak mało udokumentowanego wniosku wysłanego przez Stanisława Tomaszkiewicza w imieniu stowarzyszenia, które przecież nie posiada na terenie Konina żadnych struktur terenowych i nie prowadzi tam jakiejkolwiek działalności, przed wydaniem i to w trybie wręcz błyskawicznym przez Pana Prezydenta zgody na organizację tego spotkania, urzędnikom konińskiego magistratu wystarczyło przeprowadzenie z własnej inicjatywy sprawdzenia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz strony internetowej tego stowarzyszenia. Jak przekonał się Pan Prezydent, podejmując w naszej ocenie słuszną decyzję o cofnięciu zgody, strony internetowej mało rzetelnej, na podstronach której Internauta niestety nie znajdzie informacji i treści dokumentów, o których była mowa wyżej.

Jak zaznaczono na wstępie kolejna wizerunkowa wpadka ZOR RP nie dotyczy działalności naszego stowarzyszenia, a w naszej ocenie może jednak wywołać w odbiorze publicznym wrażenie, że inne stowarzyszenia zrzeszające oficerów rezerwy Wojska Polskiego działają w podobny sposób i mają podobne do ZOR RP kadry i "osiągnięcia". Otóż działalności naszego stowarzyszenia, w którego szeregi nie mogą zgodnie ze statutem wstąpić osoby pełniące w latach 1943-1989 służbę wojskową, jak chociażby Stanisław Tomaszkiewicz w korpusie osobowym oficerów politycznych oraz w formacjach, których celem nie była niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej przyświeca dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna" widniejąca na sztandarach wojskowych i realizacja celów zapisanych w statucie stowarzyszenia, a każdy z czytających te słowa może sam wyrobić sobie opinię co do ich realizacji przez każde z obu stowarzyszeń i prowadzoną z tego tytułu politykę informacyjną lub jej brak.

Wstecz