KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


13.08.2020

CAPSTRZYK PATRIOTYCZNY "POZNAŃCZYCY 1920" W RAMACH
POZNAŃSKICH OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ


Tekst i zdjęcia: Admin

Bitwa Warszawska była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej, a przez brytyjskiego polityka i dyplomatę Edgara Vincenta D'Abernon została uznana za jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy. Sejm RP mocą podjętej uchwały ustanowił rok 2020 m.in. Rokiem Bitwy Warszawskiej. W uzasadnieniu podjętej uchwały napisano: "Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią". Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski już w połowie grudnia 1918 roku w opublikowanym na łamach "New York Times" wywiadzie powiedział: "Sądzę, że niebezpieczeństwo bolszewizmu w Polsce jest groźne, o ile nie będziemy zdolni zbudować należytej zapory przeciw wpływom rosyjskim...". Wpisując się w tegoroczne obchody rocznicowe nasze stowarzyszenie było pomysłodawcą i głównym organizatorem ósmej edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", edycji poświęconej przede wszystkim temu historycznemu wydarzeniu. O zorganizowanym 22 czerwca finale konkursu, w którym wzięły udział 83 drużyny reprezentujące aż 52 wielkopolskie szkoły można przeczytać w zakładce Konkursy oraz tutaj. Na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku od 1992 roku 15 sierpnia obchodzimy w naszym kraju jako Święto Wojska Polskiego, pamiętając o tym że w latach 1923-1947 ten dzień był Dniem Żołnierza.

Niestety, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa miejskie obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Poznań zostały odwołane, a stosowne zbiórki i uroczyste apele odbędą się w przede dniu Święta Wojska Polskiego tylko na terenie jednostek wojskowych. Natomiast 15 sierpnia w Kościele Garnizonowym zaplanowano Mszę św. w intencji Wojska Polskiego. Po wycofaniu się wojska, władze państwowe i samorządowe nie zorganizowały żadnych uroczystości rocznicowych poświęconych 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale taka inicjatywa wyszła oddolnie od muzealników, fundacji, instytucji i stowarzyszeń, które w czwartek 13 sierpnia pod tablicą Józefa Piłsudskiego zorganizowały capstrzyk patriotyczny "Poznańczycy 1920", niestety bez udziału wojska. Zatem tylko obecna na uroczystości delegacja naszego stowarzyszenia w składzie: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt i ppor. Przemysław Sytek reprezentowała korpus oficerski Wojska Polskiego. Uroczystość poprowadził dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, a jako pierwsi głos zabrali reprezentujący patronów honorowych obchodów, mianowicie Wojewodę Wielkopolskiego Aneta Niestrawska i Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Krótką prelekcję na temat udziału Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej wygłosił Tadeusz Jeziorowski, wspominając ułanów 15 Pułku Ułanów Poznańskich walczących pod Lwowem pod dowództwem płk. Władysława Andersa oraz żołnierzy 14 Dywizji Piechoty gen. Daniela Konarzewskiego osobiście poprowadzonych przez Józefa Piłsudskiego w kontrofensywie znad Wieprza, którym za wykazane męstwo Marszałek podziękował podczas swojej wizyty w Poznaniu w kwietniu 1921 roku, odznaczając sztandary wielkopolskich pułków i żołnierzy Krzyżami Orderu Wojennego Virtuti Militari. Ryszard Liminowicz, prezes poznańskich Wilniuków opowiedział pokrótce o jednej z zaprezentowanej na uroczystości wystaw "Niech się Polska przyśni Tobie" (drugą wystawę "Powstanie Wielkopolskie - Droga Wielkopolan do Niepodległości" przygotowało Muzeum Powstania Wielkopolskiego). Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu Anna Gorzyńska zaprezentowała okolicznościowy banknot 20-złotowy, jedyny w dotychczasowej historii banku wyemitowany w układzie pionowym, poświęcony 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przednia strona banknotu przedstawia postać Józefa Piłsudskiego zaczerpniętą z obrazu Kazimierza Mańkowskiego pt. "Rok 1920" oraz awers Krzyża Walecznych z polskim orłem, napisem "Na polu chwały" i datą 1920, który jest odwołaniem do zbiorowego wysiłku polskiego żołnierza oraz czasu ustanowienia tego odznaczenia w kluczowym momencie zmagań pod Warszawą. Na odwrotnej stronie banknotu, pod barwami narodowymi, przedstawiono środkowy fragment obrazu Jerzego Kossaka pt. "Cud nad Wisłą". Całość dopełniają wieniec z liści wawrzynu, medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921 oraz fragment odezwy Rządu Obrony Narodowej "Ojczyzna w niebezpieczeństwie" z 5 sierpnia 1920 roku. Po okolicznościowych wystąpieniach pod tablicą, gdzie nadal jeszcze stał znicz postawiony przez nasze stowarzyszenie 6 sierpnia w 106. rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej (patrz tutaj) złożono kwiaty i zapalono znicze. Po części oficjalnej, na przygotowanej scenie Jacek Kowalski wraz z zespołem zaprosił uczestników uroczystości do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, zaczynając "Pierwszą Brygadą" żeby skończyć cały capstrzyk "Rotą".


Wstecz