KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


1.10.2020

PODSUMOWANIE OBCHODÓW "100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ"


Tekst, skan i audio: Admin                                 


W nawiązaniu do tegorocznych obchodów Roku Bitwy Warszawskiej, zdaniem Edgara Vincenta d'Abernona 18 przełomowej bitwy w dziejach świata, nasze stowarzyszenie było głównym organizatorem kolejnej edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'', którego finał miał miejsce 22 czerwca (kliknij tutaj ). Jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy także w zorganizowanym 13 sierpnia capstrzyku patriotycznym "Poznańczycy 1920" (kliknij tutaj ). Z ostatnim dniem września upłynął regulaminowy termin nadsyłania zgłoszeń przez uczestników radiowej akcji dyplomowej przeprowadzonej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przez stację Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR działającego przy poznańskiej Szkole Podstawowej nr 18 pod opieką wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta SP3JB, którą to akcję patronatem honorowym objął prezes naszego stowarzyszenia płk dypl. Jacenty Góral. Podsumowując to ostatnie w ramach tegorocznych obchodów Roku Bitwy Warszawskiej przedsięwzięcie, któremu jako stowarzyszenienie patronowaliśmy należy powiedzieć, że klubowa stacja radiowa pracująca pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SP100BW nawiązała w okresie od 15 do 31 sierpnia br. z 618 operatorami z 29 krajów całego świata aż 1026 dwustronnych łączności (QSO), z których aż 151 reprezentujących 13 krajów spełniło wymogi regulaminu i uzyskało miano Laureata Akcji otrzymując stosowny dyplom, którego prezentowaną obok miniaturę po kliknięciu można powiększyć. Ponadto, wszystkie nawiązane w ramach tej akcji łączności ze stacją okolicznościową zostały potwierdzone prezentowaną wyżej kartą QSL formatu 14 x 9 cm, a w nagłówku tej informacji dostępne jest po kliknięciu do odsłuchu przykładowe QSO 11-letniego Nikodema SP3AA ze Zbąszynia ze stacją SP100BW.

Wstecz