KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2022 ROKU


1.01.2022

KOLEJNY ROK W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZPOCZĘTY

Tekst: Admin

W nawiązaniu do rozpoczętego 2022 roku informujemy, że po raz kolejny opracowane w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2022 roku" zawiera zgłoszone tylko przez nasze, pośród stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Poznania i Wielkopolski, nie mówiąc już o innych podmiotach, którym patronuje Józef Piłsudski cztery niżej przedstawione wydarzenia upamiętniające w Poznaniu, jak i na terenie całej Wielkopolski postać, czyny i czasy Józefa Piłsudskiego, których to wydarzeń jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że po raz kolejny w publikowanym corocznie "Kalendarium..." brak jest jakiejkolwiek aktywności często mylonego z naszym Związkiem, także zarejestrowanego w Poznaniu stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, znanego głównie z ukrywanego przez to stowarzyszenie przed opinią publiczną faktu rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2019 roku przez szefa resortu obrony narodowej dotychczasowego "Porozumienia o Współpracy" (patrz tutaj ) oraz z przegrywanych przez byłego prezesa tegoż stowarzyszenia, a po jego śmierci także przez jego rodzinę wielokrotnie wszczynanych procesów sądowych o rzekome zniesławienie (patrz tutaj ). Natomiast stowarzyszenie to szczególnie ostatnimi czasy znane jest z nagłośnionego w mediach i na portalach społecznościowych, głównie za sprawą członka Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Adriana Tomaszkiewicza (notabene syna zmarłego prezesa, o którym była mowa w poprzednim zdaniu), z faktu podjęcia przez wojsko w ich ocenie krzywdzącej decyzji skutkującej wypowiedzeniem z końcem 2021 roku władzom tegoż stowarzyszenia dotychczasowej umowy użyczenia pomieszczeń w kompleksie koszarowym przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.

  • Imieniny Piewszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (sobota, 19 marca),

  • 87. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, 52. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, 78. rocznica rozpoczęcia operacji "Honker" (czwartek, 12 maja),

  • 108. rocznica wymarszu 1 Kompanii Kadrowej (sobota, 6 sierpnia),

  • 155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (poniedziałek, 5 grudnia).

Nawiązując do marcowych obchodów Imienin Józefa, które w okresie II RP były świętem nie tylko dla legionistów Józefa Piłsudskiego, Oddział w Poznaniu naszego stowarzyszenia już po raz dziesiąty organizuje Wojewódzki Konkurs Historyczny "Marszałek Józef Piłsudski", będący jedną z wielu form działalności edukacyjno-wychowawczej zapisanej w § 7 ust. 1 Statutu Związku, mającą na celu promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po raz piąty współorganizatorem i gospodarzem finału Konkursu, którego regulamin dostępny jest w zakładce Konkursy, jest Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Przypominamy wszystkim członkom zwyczajnym naszego stowarzyszenia, że zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku z końcem stycznia br. mija termin płatności składek członkowskich za rok 2022, w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Ponadto wpłat w dowolnej wysokości tytułem darowizny na cele statutowe mogą w dowolnym czasie dokonywać zarówno wszyscy nasi członkowie, jak i liczni sympatycy Związku utożsamiający się z celami prowadzonej przez nas działalności i pragnący ją w ten sposób wesprzeć. Wymagany numer rachunku bankowego oraz dane stowarzyszenia podane są w zakładce Kontakt. Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

Wstecz