KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


1.01.2023

KOLEJNY ROK W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZPOCZĘTY

Tekst: Admin

W nawiązaniu do rozpoczętego 2023 roku informujemy, że po raz kolejny opracowane w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium innych ważnych zgłoszonych uroczystości i wydarzeń w 2023 roku" zawiera zgłoszone przez nasze jako jedyne, pośród stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Poznania i Wielkopolski, którym patronuje Józef Piłsudski cztery niżej przedstawione wydarzenia upamiętniające w Poznaniu, jak i na terenie całej Wielkopolski postać, czyny i czasy Józefa Piłsudskiego, których to wydarzeń jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami:

  • Imieniny Piewszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (niedziela, 19 marca),

  • 88. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, 53. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, 79. rocznica rozpoczęcia operacji "Honker" (piątek, 12 maja),

  • 109. rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej (niedziela, 6 sierpnia),

  • 156. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (wtorek, 5 grudnia).

Nawiązując do marcowych obchodów Imienin Józefa, które w okresie II RP były świętem nie tylko dla legionistów Józefa Piłsudskiego, nasz Związek po zorganizowaniu dziesięciu edycji Wojewódzkich Konkursów Historycznych w bieżącym roku będzie organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", będącego jedną z wielu form działalności edukacyjno-wychowawczej zapisanej w § 7 ust. 1 Statutu Związku, mającą na celu promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Finał tego przedsięwzięcia zaplanowany jest na poniedziałek 20 marca 2023 roku, a jego regulamin dostępny jest w zakładce Konkursy.

Niestety zgłoszone do autorów tegorocznego ''Kalendarium...'' współorganizowane przez nasze stowarzyszenie dwie edycje Zawodów Poznańskich promujących w kraju i poza jego granicami bohaterów jak i same wydarzenia 1956 roku, nie zostały uwzględnione jako w naszej ocenie przedsięwzięcia doskonale towarzyszące obchodom Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 czy też kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. Oba przedsięwzięcia będą realizowane już po raz trzeci i uzyskały, podobnie jak organizowany już po raz jedenasty Konkurs Historyczny ''Marszałek Józef Piłsudski'' wsparcie finansowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pierwsze z nich zaplanowane na sobotę 24 czerwca upamiętnia osobę zmarłego we wrześniu 2020 roku żołnierza wyklętego, kombatanta Czerwca '56 i członka władz naszego stowarzyszenia mjr. Jerzego Grabusa, a drugie datowane na niedzielę 22 października poświęcone będzie jednemu z bohaterów Rewolucji 1956 na Węgrzech. Regulaminy obu przedsięwzięć, jak i ich podsumowania będą dostępne w zakładce Konkursy.

Przypominamy wszystkim członkom zwyczajnym naszego stowarzyszenia, że zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku z końcem stycznia br. mija termin płatności składek członkowskich za rok 2023, w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Ponadto wpłat w dowolnej wysokości tytułem darowizny na cele statutowe mogą w dowolnym czasie dokonywać zarówno wszyscy nasi członkowie, jak i sympatycy Związku utożsamiający się z celami prowadzonej przez nas działalności i pragnący ją w ten sposób wesprzeć. Numer rachunku bankowego oraz dane stowarzyszenia podane są w zakładce Kontakt. Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

_________________________________________________

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że po raz kolejny w opublikowanym "Kalendarium..." brak jest jakiejkolwiek aktywności często mylonego z naszym Związkiem, także zarejestrowanego w Poznaniu stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego /ZOR RP/, znanego głównie z ukrywanego przed opinią publiczną przez to stowarzyszenie faktu rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2019 roku przez szefa resortu obrony narodowej dotychczasowego "Porozumienia o Współpracy" (patrz tutaj ), z przegrywanych przez byłego prezesa tegoż stowarzyszenia, a po jego śmierci także przez jego rodzinę wielokrotnie wszczynanych procesów sądowych o rzekome zniesławienie (patrz tutaj ), z podnoszonego w mediach społecznościowych głównie za sprawą syna byłego prezesa, o którym była mowa wyżej faktu podjęcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzji skutkującej wypowiedzeniem z końcem 2021 roku władzom tegoż stowarzyszenia dotychczasowej umowy użyczenia pomieszczeń w kompleksie koszarowym przy ul. Bukowskiej w Poznaniu czy też z faktu, że przed laty członkowie władz ZOR RP, w tym także aktualny wiceprezes zostali ukarani przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie za bezprawne używanie odznak wojskowych i stopni oficerskich oraz publiczne noszenie munduru wojskowego według aktualnego w Siłach Zbrojnych RP wzoru (kliknij tutaj ), o czym wnioskodawca nie wspomniał w przedłożonych wojewodzie wnioskach kierowanych do Prezydenta RP o nadanie wspomnianemu wiceprezesowi wysokich odznaczeń państwowych i do prezesa IPN o przyznanie nagrody honorowej, która to osoba notabene nigdy nie służąca w wojsku, posiadająca najniższy z możliwych stopni wojskowych we wszystkich przypadkach otrzymała wnioskowane wyróżnienia, pisząc o sobie "jeden z wybitnych Wielkopolan" (kliknij tutaj lub tutaj ).

Wstecz