KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2024 ROKU


1.01.2024

KOLEJNY ROK W DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ROZPOCZĘTY

Tekst: Admin

W nawiązaniu do rozpoczętego 2024 roku informujemy, że po raz kolejny opracowane w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego "Kalendarium uroczystości i wydarzeń w 2024 roku" zawiera niżej przedstawione, a zgłoszone przez nasze stowarzyszenie przedsięwzięcia nawiązujące przede wszystkim do czasów, osoby i czynów dokonanych przez naszego patrona Józefa Piłsudskiego, których to przedsięwzięć jesteśmy jako stowarzyszenie organizatorem lub współorganizatorem:

  • 160. rocznica urodzin gen. broni Kazimierza Raszewskiego (środa-czwartek, 28-29 lutego),

  • Imieniny Piewszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (poniedziałek-wtorek, 18-19 marca),

  • 89. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, 54. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, 80. rocznica rozpoczęcia operacji "Honker" (niedziela, 12 maja),

  • 80. rocznica rozpoczęcia walk o Wilno (sobota, 6 lipca),

  • 110. rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej (wtorek, 6 sierpnia),

  • 157. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (czwartek, 5 grudnia).

Nawiązując do marcowych obchodów Imienin Józefa, które w okresie II RP były świętem obchodzonym nie tylko przez legionistów Józefa Piłsudskiego, nasz Związek już po raz dwunasty zorganizuje Konkurs Historyczny "Marszałek Józef Piłsudski", którego kolejna, druga już ogólnopolska edycja adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych całego kraju. Owe konkursy są przykładem działalności edukacyjno-wychowawczej zapisanej w § 7 ust. 1 Statutu Związku, mającą na celu promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Finał tego przedsięwzięcia zaplanowany jest na poniedziałek 18 marca 2024 roku, a jego Regulamin będzie dostępny w zakładce Konkursy.

Zgłoszone do tegorocznego ww. ''Kalendarium...'' współorganizowane przez nasz Związek dwie edycje Zawodów Poznańskich promujących w kraju i poza jego granicami jakże bliskie poznaniakom wydarzenia 1956 roku, niestety nie zostały uwzględnione jako w naszej ocenie przedsięwzięcia doskonale wpisujące się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 czy też kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956. Obie edycje tych międzynarodowych, głównie polsko-węgierskich Zawodów Poznańskich są współorganizowane przez nasz Związek już po raz czwarty, otrzymując na ich organizację, jak i Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" wsparcie finansowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pierwsze z nich zaplanowane na sobotę 22 czerwca upamiętniają osobę zmarłego we wrześniu 2020 roku kombatanta Czerwca '56 i członka władz naszego stowarzyszenia mjr. Jerzego Grabusa, a drugie datowane na niedzielę 20 października poświęcone będą kolejnemu z wielu bohaterów Rewolucji 1956 na Węgrzech. Regulaminy obu edycji Zawodów Poznańskich, jak i ich podsumowania oraz szczegółowe wyniki będą dostępne w zakładce Konkursy.

Przypominamy wszystkim członkom zwyczajnym naszego stowarzyszenia, że zgodnie z treścią § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku z końcem stycznia br. mija termin płatności składek członkowskich za rok 2024, w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Ponadto wpłat w dowolnej wysokości tytułem darowizny na cele statutowe mogą w dowolnym czasie dokonywać zarówno wszyscy nasi członkowie, jak i sympatycy Związku utożsamiający się z celami prowadzonej przez nas działalności i pragnący ją w ten sposób wesprzeć. Numer rachunku bankowego oraz dane stowarzyszenia podane są w zakładce Kontakt. Wszystkim Darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

Wstecz