KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2023 ROKU


13.01.2023

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. GEN. BRYG. JANA PODHORSKIEGO

Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

Video: Teleskop (Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu)

W środę 4 stycznia 2023 roku odszedł na Wieczną Wartę urodzony 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu nasz Drogi Kolega, od października 2017 roku Członek Honorowy naszego stowarzyszenia (patrz tutaj ), od lutego 2016 roku generał brygady Wojska Polskiego Jan Podhorski. Podczas kampanii wrześniowej walczył jako ochotnik w batalionie Obrony Narodowej "Opalenica", zaprzysiężony jako żołnierz konspiracyjnego Związku Jaszczurczego zcalonego później z Narodowymi Siłami Zbrojnymi oraz Armii Krajowej. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz Pułku Narodowych Sił Zbrojnych im. gen. Władysława Sikorskiego, a następnie 2. kompanii batalionu AK „Miłosz” śródmiejskiej Grupy „Radwan”. Po zakończeniu powstania, będąc już w stopniu podporucznika do 23 kwietnia 1945 roku był więźniem Stalagu IV B w Mühlbergu nad Łabą. Po powrocie do Poznania rozpoczął studia, a za działalność w tajnej organizacji Młodzież Wszechpolska, po 6-miesięcznym pobycie w areszcie, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, z których po uwzględnieniu amnestii odsiedział w Zakładzie Karnym we Wronkach 3 lata. Do końca lat 80. był inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Po upadku komunizmu zaangażował się w działalność organizacji kombatanckich. Od 1993 do 2013 roku był prezesem Okręgu „Wielkopolska” Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu, a następnie prezesem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ. Był też członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy Wojewodzie Wielkopolskim i Związku Powstańców Warszawskich. Bohater i aktywny uczestnik dwóch projektów zrealizowanych przez nasze stowarzyszenie w formie zleconych przez ministra obrony narodowej zadań publicznych (patrz tutaj i tutaj ), a ostatnio w maju 2022 roku uczestnik podsumowania jubileuszowej X edycji zorganizowanego przez nasze stowarzyszenie konkursu historycznego dla młodzieży poświęconemu naszemu patronowi, które odbyło się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (patrz tutaj ). Odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Uroczystości pogrzebowe śp. Generała Jana Podhorskiego mający charakter państwowy rozpoczęła w piątek 13 stycznia 2023 roku o godz. 10:30 Msza święta pogrzebowa sprawowana przez 12 duchownych w kościele parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, której przewodniczył ks. prałat Leonard Poloch, a homilię wygłosił ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof UAM (do odsłuchania w nagłówku niniejszej informacji). Następnie uroczystości były kontynuowane na pobliskim Cmentarzu Komunalnym nr 1 Miłostowo, a przewodniczył im proboszcz ks. Tomasz Buliński w asyście m.in. Kapelana Garnizonu Poznań ks. ppłk. kan. Pawła Piontka. Po krótkiej modlitwie w cmentarnej kaplicy Rodzina, Przyjaciele i Znajomi, w uroczystym kondukcie z udziałem wojskowej asysty honorowej i kilkudziesięciu pocztów sztandarowych odprowadzili Zmarłego do grobu. Orkiestra odegrała hymn państwowy, a wojewoda Michał Zieliński żegnając Zmarłego odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. W dalszej kolejności odczytano listy bądź przemawiali: list ministra Zbigniewa Hoffmanna, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, list szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. W imieniu licznych stowarzyszeń, ale przede wszystkim Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Kolegę Generała pożegnał prezes Karol Wołek, a jako ostatni w imieniu Rodziny głos zabrał wnuk Paweł Szymański. Żołnierze zgodnie z ceremoniałem zdjęli z trumny czapkę rogatywkę Generała i złożyli przykrywającą trumnę flagę państwową. Oddano salwę honorową, po czym liczni uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze, a kibice Lecha Poznań odpalili race. Po uroczystościach na cmentarzu na zaproszenie Rodziny Generała reprezentujący nasze stowarzyszenie prezes mjr Jacek Behrendt i kpt. Edwin Smykowski uczestniczyli w poczęstunku, ku czci i pamięci Zmarłego, gdzie m.in. można było zobaczyć wystawę "Niezłomny Wielkopolanin" z 2019 roku autorstwa prezesa prezentującą liczne dokumenty i fotografie śp. Generała.

Poniżej można obejrzeć relację z uroczystości pogrzebowych śp. Jana Podhorskiego przygotowany przez red. Krystiana Kaliszaka z Redakcji Teleskopu TVP3 Oddział w Poznaniu, dostępny także na stronie www telewizji, po kliknięciu w odnośnik zamieszczony w nagłówku niniejszej informacji.


Wstecz