"Wielkopolski"
Związek Oficerów Rezerwy
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego